Karakterkrav for å komme inn på sykepleie

Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet svarer fortvilt mor hvorfor det er nødvendig å stille karakterkrav til sykepleierstudenter.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Sykepleie er en av landets mest populære utdanninger. I år har nesten én av ti søkere til høyere utdanning sykepleie som førstevalg. Det er jeg glad for, for norsk helsevesen trenger mange flere sykepleiere i årene som kommer. Men sykepleie er en krevende utdanning og et krevende yrke, der det er nødvendig å være stø i matematikk. Derfor er det riktig og viktig å kreve gode kunnskaper i matematikk og norsk for å komme inn.

LES OGSÅ: NTNU: Sykepleiestudenter skal fortsatt lære å regne fra gram til milligram

Fra studieåret 2019–2020 innførte regjeringen nye opptakskrav til sykepleieutdanningene. I tillegg til generell studiekompetanse må søkere ha en snittkarakter på minimum 3,0 i fagene norsk og i fellesfaget matematikk. Dette gjorde vi for å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen og oppgavene sykepleierne utfører.

I et innlegg i Adresseavisen 1. juli er Beate Heide bekymret for at karakterkravet kan slå uheldig ut for elever som kommer fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og har tatt påbygging til generell studiekompetanse. Det er riktig som hun skriver at det er gjennomsnittet av karakterene i fagene som teller. Jeg har stor forståelse for at det kan være både frustrerende og sårt for elever som ikke oppnår kravet.

LES OGSÅ: Kravet til medikamentregning

Karakterkravene var sterkt ønsket av både Norsk Sykepleierforbund og sykepleierstudentene. De pekte på at sykepleiere må kunne regne ut og dosere riktig mengde til pasientene. Det er avgjørende for pasientsikkerheten. Feilberegning av medisiner kan være livsfarlig. Derfor er det rimelig å kreve gode matematikkunnskaper for å få opptak på sykepleierstudiet. Det samme gjelder god norsk språkforståelse. Det er viktig at sykepleierne kan snakke godt med pasientene. De skal også formidle vanskelige og krevende informasjon til pasientene på en god og forståelig måte.

Det er også et mål at flere klarer å fullføre utdanningen, og det vet vi at henger sammen med karaktersnittet fra videregående. SSB har anslått at vi kan mangle 20 000 sykepleiere i 2035, derfor er det viktig at flest mulig studenter fullfører og består utdanningen. De siste ti årene har vi derfor også bevilget penger til mange flere studieplasser på helse- og omsorgsfag.

Vi vet at det er mange som må ta opp fag eller forsøke flere ganger for å komme inn på de mest populære utdanningene. Derfor har regjeringen nylig bestemt at det skal settes ned et offentlig utvalg som skal se på hele systemet for opptak til høyere utdanning. Jeg håper de som drømmer om å bli sykepleiere, men ikke oppfyller kravene, jobber videre for å komme inn og ikke gir opp drømmen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå