Oppvokst på Tyholt: - Vi trenger OSC

Tore Sørung har gode minner fra Spruten og Tyholt, men det kan ikke stoppe utviklingen, mener han.  Foto: Marit Ytterland Nygård

Saken oppdateres.

I min barndoms grønne dal. Allerede i første halvdel av femtitallet var skipsmodelltanken for lengst på plass med sin karakteristiske front og utrolig lange kropp. Med kringkastingshuset og radiomastene som bakteppe, den ene på 150 meter, den andre 175 meter. Lett synlige landemerker kan man si, og imponerende. Det hendte også vi fikk komme inn i selveste «tanken» og sitte på vogna som dro båtmodellene fram og tilbake i bassenget. I området rundt var det fortsatt beitemark for kuer og sauer tilhørende bønder i Tyholt-området.

LES OGSÅ: Slik skal Statsbygg løse utfordringene på Tyholt

Vårt friområde for lek var Tyholthaugen om sommeren og området rundt «Spruten» om vinteren. Vi bygde hopp av snø i Spruten fordi det var så langt unnarenn og enkelt å lære hopp på ski. Etter noe avansement flyttet vi noen hundre meter lenger øst, til Bekkvolldalen, hvor det var tre hoppbakker av variabel størrelse.

Etter som årene gikk, skjedde en utvikling. Tyholthaugen, hvor Tyholt gård også engang lå, ble utbygd, fikk vi infrastruktur og en barnehage på toppen. Kringkastingen utviklet nye sendemetoder og trengte ikke lenger radiomastene. De ble revet til massive protester fra naboer og mange andre. Argumentene gikk på at de sang så fint i sterk vind, og så var vi vant til å se dem hver dag. Protestene stilnet da beslutningen om å bygge Tyholttårnet kom.

LES OGSÅ: Derfor trenger vi Ocean Space Centre

Etter hvert dukket nye anlegg opp, som NRK, Sintef, Telenor, Strinda vgs., Blussuvoll skole sammen med en omfattende utbygging av boligområder, kjøpesenter og store punkthus. Hele Valentinlyst-området er transformert til en aktiv bydel som følger utviklingen i samfunnet.

Sintefs planer betyr noe større bygningsmasse og et behov for ekspansjon under samme paraplyområde som erstatning for eldre og utdatert bygningsmasse, som skal rives. Sintef har faglig kompetanse i verdensklasse, og det er all mulig grunn til å akseptere at verden ikke er statisk. Uten en viss dynamikk kommer vi ikke videre. Det er vel en grunnleggende faktor i det meste av samfunnet. Det handler dessuten om tilpassing og ikke minst vaner for oss menige. Kanskje burde stoltheten av å ha Sintef i Trondheim trumfe alle innvendingene som dukker opp.

LES OGSÅ: Naboer til Ocean Space: – I sju år får vi anleggsbråk rett ved husveggen

Spruten vil bestå, det går tydelig fram av skisser og tegninger av området. I Bekkvolldalen er det fortsatt mulig å hoppe på ski. Her har tiden stått bom stille. Jeg gledet meg stort da jeg fikk se skipsmodelltankens fantastisk flotte frontbygg mot Paul Fjermstads vei bli ivaretatt. Det betyr levevilkår for nostalgien og det er jo flott.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Innleggsforfatteren minnes gode barndomsår på Tyholt og i hoppbakken på Spruten. 
        
            (Foto: Privat)

Innleggsforfatteren minnes gode barndomsår på Tyholt og i hoppbakken på Spruten.  Foto: Privat

På forsiden nå