Nye muligheter for næringsutvikling uten EØS

Uten EØS-avtalen ville norske myndigheter ha en større handlefrihet til å drive en aktiv næringspolitikk, skriver SV-medlem i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Uten EØS har Norge allerede en handelsavtale som gir full tollfrihet for industrivarer vi selger til EU. Handelstallene motsier statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) når hun hevder at EØS-avtalen er «livsviktig for norsk næringsliv» (Adressa 5. juli på nett 7. juli).

Sveits som er utenfor EØS og har egne handelsavtaler med EU, har ikke hatt noen svakere utvikling i sin eksport til EU enn det Norge har hatt. Det samme gjelder land som Japan og Canada, viser en rapport fra Menon Economics (Menon publikasjon nr. 61/2019). 95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS, det vil si fra andre land enn Norge, Island og Liechtenstein. De aller fleste land handler med EU uten en EØS-avtale.

LES OGSÅ: Dette er den største trusselen mot norske distrikter

Det er flere grunner til at norske eksportarbeidsplasser er minst like trygge uten EØS-avtalen. Norge har allerede avtaler som overtar om EØS-avtalen sies opp. Handelsavtalen fra 1973 gir full tollfrihet på handel med industrivarer mellom Norge og EU. Det i dag to prosent toll på fersk norsk laks til EU, og tollen vil være den samme utenfor EØS. Siden Norge ikke er del av EUs tollunion, blir tollkontrollene akkurat som nå.

LES OGSÅ: Frihandelsavtale med muligheter for folk og bedrifter

EU står ikke fritt til å sette andre krav til godkjenning av norske varer. WTO-avtalen regulerer slike «tekniske handelshindringer». Norge kan dessuten velge å innføre de samme produktkravene som EU der det er ønskelig. Uten å være med i verken EU eller EØS, selger Færøyene sin fisk til EU uten veterinær grensekontroll. EU vil dessuten ha egeninteresse i å inngå en fornyet handelsavtale. Norge har varer og ressurser som EU trenger.

For EU vil det være økonomisk selvskading å forsøke å stenge norsk olje, gass, metaller eller fisk ute – eller å gjøre importen dyrere ved å legge på toll. Norge er et kjøpesterkt marked for EU, og vi importerer mer tjenester fra EU enn det vi eksporterer. EU har stor interesse av å inngå en handelsavtale også om tjenester. Brexitavtalen er nok et eksempel på at EU stadig inngår handelsavtaler uten at motparten skal innføre nye EU-regler fortløpende eller er underlagt noe EU-organ eller tilsyn, slik som ESA overvåker Norge i EØS.

LES OGSÅ: Dette er den største trusselen mot norske distrikter

Uten EØS-avtalen ville norske myndigheter ha en større handlefrihet til å drive en aktiv næringspolitikk, blant annet for grønn omstilling og utvikling av nye arbeidsplasser over hele landet. EØS-avtalens regler som såkalt fri konkurranse og forbud mot offentlig støtte, setter i dag mange hindringer for å styrke eget og lokalt næringsliv.

Venstre har programfestet at partiet ønsker norsk EU-medlemskap. Det er ikke overraskende at EU-tilhengeren Sunde-Eidem vil stenge døra for et mer jevnbyrdig forhold til EU. Men det er urimelig at hun skyver hensynet til næringslivet foran seg. Mange norske bedrifter har tjent godt på at Norge utenfor EU har en egen valuta. Det er ingen fordel for næringslivet å erstatte krona med euro, tvert imot er det viktig å ha en egen valuta når norsk økonomi skal omstilles vekk fra oljeavhengigheten. Et EU-medlemskap ville dessuten ramme norsk landbruk hardt og svekke matforedlingsindustrien over hele landet. Det ville være å true norske arbeidsplasser.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå