Hele faste stillinger skal være regelen - ikke unntaket!

Illustrasjonsbilde 

Saken oppdateres.

I lang tid nå har bevisbyrden for kravet om heltid stått på arbeidstakers side. Det betyr i all enkelhet at det ikke har vært arbeidsgiver, som eier arbeidsplassen, sitt ansvar å sørge for hele stillinger. Det har vært arbeidstakers oppgave.

LES OGSÅ: Barna mine går i 1. mai-tog. Og i år er det viktigere enn på lenge

Konsekvensen er at i utallige bransjer og arbeidsplasser har ufrivillig deltid blitt vanligere og vanligere samtidig som flere og flere opplever at de må stå med mobilen i hånda og vente på vakta som kan finansiere neste middag. Man burde ikke trenge å forklare det, men i tilfelle en minister fra Høyre leser innlegget: Det gagner ikke vanlige folk, det gagner ikke samfunnet og det gagner ikke økonomien som helhet. Den eneste gruppa det gagner er selvsagt de absolutt rikeste i Norge.

Det er arbeidere i Norge i dag, mange tusen, som ser med angst på kalenderen og håper på en vakt til. Arbeidere som har lyst til å ta et tak, men som ikke får lov til å arbeide mer - som ikke får lov til å være med å bygge landet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Etter pandemien trenger Norge desperat ikke bare bygging, men gjenreising. Og: Det å gjenreise Norge er ikke en midlertidig fjortenprosentstilling, det er en fast heltidsjobb! Mennesker, helt vanlige folk som oss, ser med større og større usikkerhet på at både strømregning og leie kryper nærmere. I tillegg så er det en kjent kjensgjerning at verken strømregning eller husleie kan betales med applaus.

- Flere og flere opplever at de må stå med mobilen i hånda og vente på vakta som kan finansiere neste middag, skriver Ivar Østby og Sondre Henriksen. 

Vi i arbeiderklassen, i motsetning til Høyres rike onkler, sitter ikke på millioner og kan ta oss tiden til å vente med regningene: De må betales på slutten av måneden uavhengig av om vi fikk vakt av bemanningsbyrået eller ikke. Arbeid til alle vil alltid være jobb nummer én for Arbeiderpartiet, men det gir bare mening om man kan leve av sitt arbeid.

Det hjelper ikke at det finnes så og så mange nye arbeidsplasser, om de er midlertidige oppstykkede arbeidsplasser som ikke engang kan finansiere våre grunnleggende behov.

Derfor er det så utrolig viktig, spesielt med tanke på boligpriser som øker uten kontroll, at arbeidsmarkedet enda en gang setter kursen mot et seriøst arbeidsliv med lønninger vi kan leve av.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Arbeiderpartiet mener at det skal være arbeidsgivers plikt å bevise at det er behov for deltid, og legge til rette for at ansatte som vil ha ei hel stilling skal få det. Dette handler i all hovedsak ikke om detaljregulering eller ideologi, men om at vanlige arbeidsfolk skal ha råd til å spise varme måltider hver dag og betale for hjemmene de leier og eier.

I alt for lang tid har store selskaper og konserner med vanvittige ressurser prøvd å spare penger på å stokke prosenter og leke med midlertidige stillinger. Der Høyre ser på dette som givende verdiskapning, mener vi at dette ødelegger for folk flest sine muligheter til å leve gode og verdige liv.

Derfor setter vi foten ned og sier det enkelt: Nå er det nok triksing og fiksing i arbeidslivet. Om Norge skal gjenreises etter pandemien, må vanlige folk settes i fokus. Og når reglene for arbeidslivet skrives skal det ikke være bemanningsbyråene og NHO, men vanlige folk, sin tur.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

På forsiden nå