Alexander (19) med innstendig bønn til bygningsrådet:

Ikke send oss marinstudenter til Ladehammeren!

- Hvem av de andre sivilingeniørstudentene kommer til å orke å danne lesegrupper med oss - hvis de må bruke nesten en time på å komme fram? spør Alexander Thorvaldsen. 

Saken oppdateres.

Denne høsten skal jeg og rundt 100 andre studenter begynne på vårt første år på Marin Teknikk ved NTNU. Jeg er veldig glad for dette, og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på studiene.

På studiets nettsider kan man lese om et godt fagmiljø, sentral beliggenhet av campus på Tyholt, og tilknytning til Marinteknisk senter - det største senteret for marin forskning og undervisning i den vestlige verden. Universitetets sterke samarbeid med forskningsmiljøet og laboratoriene på Tyholt er en stor del av grunnen til at NTNU anses å ha noen av de beste utdanningene innen marine fag.

Les flere debattinnlegg om OSC her!

Det er dette Marintekniske Senteret som nå skal erstattes med det beryktede Ocean Space Centre. I forbindelse med utbyggingen har det blitt stilt spørsmålstegn ved om beliggenheten på Tyholt er til det beste, og Ladehammeren er blitt lansert som et mulig alternativ. Men hva skjer hvis disse laboratoriene, og dermed alle oss studenter, flyttes fra sentrale Tyholt til Ladehammeren?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

De første tre årene av sivilingeniørstudiet på Marin Teknikk skal alle vi marinstudenter veksle mellom å ha fag på Gløshaugen, og å ha fag på Campus Tyholt (eventuelt Ladehammeren, om dette alternativet får gjennomslag). Gåturen er allerede lang nok fra Gløshaugen til Tyholt - rundt 30 minutter.

- Hva skjer hvis vi studenter flyttes fra sentrale Tyholt til Ladehammeren? spør Alexander Thorvaldsen i dette debattinnlegget. 

Skulle OSC, og dermed Institutt for Marin Teknikk, flytte til Ladehammeren, ville denne turen blitt til 50 minutter. Har du tatt deg råd til busskort er kollektiv transport et alternativ. Men skulle du velge å prøve sjansene dine på kollektivtransport er det slett ikke sikkert du ville kommet fram noe tidligere, ettersom forsinkelser er vanlige, og turen ville ha gått via notorisk trafikkerte midtbyen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Det å flytte oss studenter til ladehammeren vil dermed gjøre at den allerede hektiske studiehverdagen ikke bare vil bestå av lange forelesninger, men også unødvendig lange reiser for å komme fra og til forelesningene. I tillegg vil studentene på marinteknisk senter bli mye mer isolert fra resten av studentene. Hvem fra de andre sivilingeniørlinjene kommer til å orke å danne lesegrupper med oss - hvis de må bruke nesten en time på å komme fram?

Derfor vil jeg komme med en innstendig bønn til vårt kjære bygningsråd: la OSC bli på Tyholt, sånn som det er planlagt fra starten. Stem for reguleringsplanen. Ikke send oss marinstudenter til Ladehammeren!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

På forsiden nå