En fjøskrakk mimrer:

Noen sang mens de melket, andre kunne bare slippe ut en fjert på meg

Saken oppdateres.

Jeg heter Fjøskrakk og var en gang et møbel i fjøset. Jeg var et hjelpemiddel da kyrne ble håndmelket. Mange har sittet på meg, noen med store ræver og noen med små ræver. Noen sang mens de melket, andre kunne bare slippe ut en fjert på meg. Men vi holdt i hop i tykt og tynt, for vi viste at melka var livsviktig for å overleve på gården.

Melka ble silt, satt til kjøling i bekken eller nede i kjelleren i huset. Kvinnfolkene på gården bearbeidet melken til gode melkeretter både til hverdag og fest - til lettmelk, fløte, rømme, smør og ost.

Jeg husker at det var fire kyr, ei melkebøtte og meg Fjøskrakken på gården. En ljå, noen river, fem hesjer som ble til høy og for til dyra på småbruket. Kua og de andre drøvtyggere levde av de lokale ressursene, og det var høy og gras på beite i inn- og utmark, det var blomsterenger og insekter der kua var og beitet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Dette var før melkemaskinen, kunstgjødsel og kraftforet sin tid. Alt var ikke bedre før, men vi skulle tatt vare på det som var bra og bærekraftig.

Nå står vi igjen med ei gjengrodd utmark, tapt artsmangfold og et kulturlandskap i stor endring. Kyrne melker i dag to-tre ganger så mye som i min tid, altså Fjøskrakken sin tid. Jeg lurte på om dette kunne være sunt at kua skulle yte mer enn det som var naturlig for den.

Ekspertene sa: Du Fjøskrakk! - Dette kalles kostnadseffektivt landbruk i dag!

Jeg svarte: - Er ikke dette en stor belastning for kua, bonden, kulturlandskapet, klima, artsmangfoldet, landbruksbygder og for vår evne til å overleve på våre egne lokale ressurser da?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Dagens NRF-ku melker så mye at vi produserer altfor mye melk, slik at bonden tjener netto mindre og må legge ned produksjonen.

Derfor er det mange deltidsbønder i dag som må bort for å tjene penger. Bygdene avfolkes, landskapet fylles med kratt, buskas og utmarksbeitene gror igjen.

De som lurer på hvor jeg ble av, enten er jeg blitt kastet, brent eller kanskje på bygdemuseum.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

På forsiden nå