Debatten om vindkraft:

Naturmangfoldet trenger raushet, redelighet og sterke allianser

- Jeg tror at kampen for naturmangfold og urfolkets rettigheter er tjent med at man er redelige og rause med hverandre, skriver Hilde Danielsen. 

Saken oppdateres.

Kari Merethe Andersen skriver et leserinnlegg som gir et ganske annet inntrykk av debatten om vindkraft under Olavsfestdagene, enn det jeg som publikummer, sørsame tilknyttet reindriftsfamilie, og SV-politiker kjenner meg igjen i.

Hun hevder at debatten var et mikrofonstativ for makta, og hun gir et inntrykk av at Lars Haltbrekken ikke sa noe som helst knyttet til å verne naturmangfold og reindrift.

For dere som ikke var til stede vil jeg si at dette er helt feil. Lars Haltbrekken sa tydelig at SV er i mot vindkraft i reindriftsområder, og at SV har foreslått dette på Stortinget i forbindelse med behandling av vindkraftmeldinga.

Til spørsmålet stilt av Siv Sandvik, om han ville beklage ovenfor urbefolkningen på grunn av vedtak i SV, som ble gjort før han ble medlem, så sa han tydelig ja.

LES OGSÅ:

Han understreket at han som daværende leder av Naturvernforbundet sto sammen med reindriftsamene på Fosen i kampen mot utbyggingen på Storheia. Med andre ord: Lars tok kampen mot vindkraftindustri i samiske områder lenge før Motvind eller noen andre pressgrupper gjorde det.

- Kampen for naturmangfold og urfolkets rettigheter er tjent med at man er redelige og rause med hverandre, skriver Hilde Danielsen.  Foto: Egil Nygård

SV har fattet et landsmøtevedtak som går klart i mot store vindkraftutbygginger på land, i sårbare naturområder og i reinbeiteområder.

I tillegg kjemper vi også en kamp mot andre prosjekter som tar land fra urbefolkningen, noe Lars viste nettopp når han lenket seg fast i protest mot gruvedumping i Repparfjorden som også truer reindrifta der.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Jeg tror at kampen for naturmangfold og urfolkets rettigheter er tjent med at man er redelige og rause med hverandre, og at vi bygger allianser i stedet for å fremstille folk som verre enn det de er.

«Gæmhpoe jåerhkminie - baajh vaeride årrodh!» (kampen fortsetter - la fjella leve!)

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

På forsiden nå