Ønsker tillitsreform i skolen:

Vi trenger flere kvalifiserte lærere

Illustrasjonsbilde 

Saken oppdateres.

Det viktigste for barns læring er at de møter en lærer med lærerutdanning. Men Norge styrer mot en varslet lærermangel som allerede rammer elevene – særlig i distriktene. Bakdøra til skolen på vidt gap, og det haster med å sikre elevene nok kvalifiserte lærere som blir i yrket.

I Adressa 4. august spør Marit Uthus ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU om hvorfor ikke flere vil bli lærere til tross for «lærerløftet». Det er et betimelig spørsmål.

LES OGSÅ: Hvorfor vil ikke flere bli lærer etter «lærerløftet»?

Under Erna Solberg har det i snitt vært 25 prosent flere ukvalifiserte sammenlignet med da Ap ledet regjeringen. I fjor var det stor nedgang i opptaket for grunnskolelærer og lektor, og kommende studieår vil over 500 færre søkere bli lærere sammenliknet med i fjor. Det viser at læreryrket ikke oppleves som attraktivt nok.

Arbeiderpartiet vil ta et oppgjør med høyresidens feilslåtte tro på at mer testing gir mer læring. Unødvendig testing og byråkrati gir mistillit og overstyring. Om skoleeiers viktigste oppgave er å kartlegge resultater i teoretiske prøver, og et rigid mål- og konkurransebasert vurderingssystem, risikerer vi en stempling av skoler og elever.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Testresultater er ikke fasiten på en god skole. Elevene skal lære for livet - ikke først og fremst for neste prøve. Overdreven testing, rapportering og standardisering kan ødelegge for god tilpassing, og ramme sårbare elever hardest. Variert undervisning, bedre oppfølging og flere lærere med mer tid, gir mer og bedre læring. For oss er innføringen av en tillitsreform noe av det viktigste i skolepolitikken.

Det overordnede i skolen; ansvaret for danning og utvikling av kompetanse til alle, forsvinner ofte i høyresidens klokketro på det som kan måles og telles. Tilliten til at lærerne selv, i samarbeid med hjemmet, andre ansatte og lokalsamfunnet kan ta handlingsrommet de er utdannet til, synes å være underordnet i Høyre-skolen.

Vi vil gi elevene en skole med mer aktiv, praktisk og tilpasset undervisning. Lærere og fagfolk skal ha tid og tillit til å gi oppfølging og hjelp med en gang. Barn og unge må ha det bra for å lære bra. Derfor vil vi ha en skole som tar læring og trivsel på alvor.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Altfor mange lærere har gått til andre yrker eller blitt «avskiltet», og for få starter på lærerutdanningen. I dag gis halvparten av spesialundervisningstimene av ukvalifiserte, til elevene som trenger hjelp mest. Det viktigste vi kan gjøre er å sikre nok kvalifiserte lærere. Da må vi rekruttere flere til verdens viktigste yrke – og gi de tilliten til å gjøre jobben.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

På forsiden nå