Hvorfor vi stemmer Venstre

De fire debattantene forklarer hvorfor de vil stemme fram venstre og Erling oe.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Vår stemme går til Venstre og Jon Gunnes. Venstre kjemper for frihet og muligheter for hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. For oss er det viktig at alle mennesker får gjøre det som gjør dem mest lykkelig, så lenge de ikke skader andre mennesker eller naturen. Samtidig må vi ta vare på dem som ikke har det bra. Våre sosialliberale hjerter brenner for dem som trenger det mest.

LES OGSÅ: Svar til seks ministre

Venstre har fått store gjennomslag i regjering de siste årene, men har også gått på noen tap. Vi mener imidlertid det er viktig å være til stede der beslutningene tas, og ikke sitte på gangen med tøffe ultimatum og skinnende blank rustning. Gjennom å ta ansvar i regjering, har Venstre fått gjennomslag for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, rett til å fullføre videregående skole, historisk store kutt i klimagassutslippene, gratis og billigere barnehage for nesten 50 000 barn fra familier med dårlig råd, elleve måneders studiestøtte, tredobling av antallet kvoteflyktninger og mye mer. Det gjør oss stolte.

LES OGSÅ: På lag med lærere, elever og foreldre

Et sterkere Venstre kan dra norsk politikk i en grønnere og tydeligere sosial retning. De fleste av oss oppdaget Venstre på 60- og 70-tallet, da Venstre var det eneste partiet som tok miljøutfordringene på alvor. Nå haster det å løse klimakrisen og å ta bedre vare på naturen vår. Som besteforeldregenerasjon ønsker vi at barnebarn og nye generasjoner skal arve en klode hvor klimaet er i balanse med ren luft, rent vann og hvor mennesker, dyr og planter trives.

Det er viktig for oss å bidra til at Norge fortsatt skal regnes som et godt samfunn å bo i. Lønnsinntekter og boutgifter skal speile hverandre slik at en heltidsjobb skal gi mulighet til å skaffe seg en ordinær bolig. Venstre går til valg på en boligpolitikk som skal gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet. Venstre ønsker ikke flere kutt i formuesskatten, men vil arbeide for større bunnfradrag.

Se debatten om fritt skolevalg her: – Det er helt vilt!

En bedre bolig- og skattepolitikk vil bidra til at flere får anstendige livsvilkår og færre havner under fattigdomsgrensen. Vi skal ta vare på velferdsstaten og utvikle den i takt med nye behov. Skolen skal stimulere barn slik at kunnskap, positive opplevelser og gode erfaringer legger til rette for et godt liv, uansett hvilken bakgrunn og forutsetninger elevene har. Venstre mener at gode lærere er viktig, og vil fortsatt arbeide for gode arbeidsvilkår for lærere og andre ressurspersoner i skolen. Venstre har sikret alle rett til å fullføre videregående skole. Dette er viktig for ungdommenes videre utvikling.

Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv, men må synliggjøres i utdanning, arbeidsliv og i forbrukersamfunnet. Nye ideer og kreative og engasjerte mennesker kan bidra til utvikling av et godt og bærekraftig arbeidsliv uansett hvilke oppgaver som skal utføres.

Vi stemte Venstre også for fire år siden, og tør påstå at ingen har fått mer igjen for stemmen sin enn oss og de 127 000 andre som stemte fram Venstres kandidater. Vi har tro på samarbeid for å oppnå resultater, også når det gjør vondt. Vi mener det er et politisk partis plikt å ta ansvar for hvordan framtidas samfunn skal se ut. Venstre har de siste fire årene vist at de vil og kan ta ansvar, og for å sikre frihet og muligheter for alle i landet vårt, går vår stemme igjen til Venstre.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå