Høyreregjeringas boligpolitikk har sviktet ungdommen 

Jeg valgte å utdanne meg til helsefagarbeider fordi jeg vil hjelpe folk og bidra i samfunnet, men det er en lang vei til boligdrømmen med 87 prosent stilling og midlertidig vikariat. Hvordan skal jeg klare å få boliglån? spør Marius Øvrebøe.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Tankesmien Agenda og LO Trøndelag arrangerer 2. september kl. 08.30 debatt om sosial boligbygging.

Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse, det viktigste for vanlige folks velferd. Boligpolitikk er en del av fordelings- og velferdspolitikken. Dessverre er ikke muligheten til å eie egen bolig realistisk for ungdom. Det gjelder også i Trondheim. Etter åtte år med høyreregjering har det blitt vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.

Den vanskelige situasjonen på boligmarkedet for ungdom og for de som er i etableringsfasen krever en sosial boligpolitikk. Fagforbundet mener vi trenger flere ordninger som gjør at veien fra leie til eie blir kortere. Vi må styrke Husbanken som kan bidra med rimelig finansiering og vi må utvikle en tredje boligsektor, og øke norsk boligmangfold. I tillegg må staten og kommunen må ta større ansvar å legge til rette for økt sosial boligbygging.

LES #MINVALGKAMPSAK: Det er ikke bare å knipse og forvente at alle skal jobbe heltid

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Vi unge oppfordres til å utdanne oss innen helsefag, men ute i arbeidslivet får vi stort sett bare deltidsstillinger. Jeg valgte å utdanne meg til helsefagarbeider fordi jeg vil hjelpe folk og bidra i samfunnet, men det er en lang vei til boligdrømmen med 87 prosent stilling og midlertidig vikariat. Hvordan skal jeg klare å få boliglån?

Ifølge deltidslista på Fagforbundet.no har kun 17 prosent av 23 842 utlyste stillinger for helsefagarbeidere vært på 100 prosent. Likevel oppfordres man til å søke helsefag. Norge trenger helsearbeidere i fremtiden! Bare ikke nok til å gi de som utdanner seg innen dette en 100 prosent fast stilling sånn at de får forutsigbar inntekt, gode muligheter til å spare og muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.

Boligmarkedet må bli mer åpent for unge som ønsker å etablere seg og ikke bare for eiendomsbaroner som spekulerer i boligmarkedet. Vi trenger ei ny regjering som tar ungdommen på alvor og vi trenger ny politikk for å få flere unge inn på boligmarkedet.

Nå er det ungdommen sin tur.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå