Demokratenes politiske løsninger

Synnøve Vereide er selvsagt ikke noen mulig Demokratene-velger som reflekterer over partiets politikk. Hun er ute på et oppdrag, skriver Øyvind Eikrem.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Kommentator Synnøve Vereide kommer med en rekke uriktige påstander om Demokratenes politikk i Adresseavisen 1.9.2021. Disse er det nødvendig å korrigere ved å fortelle om våre egne løsninger.

Vereide skriver at Demokratene godt kan bli representert på Stortinget etter høstens valg. Dette stemmer, noe en rekke meningsmålinger viser. Samtidig har oppmerksomheten i hovedstrøms medier (slik som nettopp Adresseavisen) vært nesten helt fraværende.

Men i beskrivelsen av hva Demokratene står for politisk, så bommer Vereide grovt. Det er tydeligvis en politisk opponent som taler og vil knytte partiet til allment negativt ladede begreper og forestillinger. Dermed evner hun ikke å gi en rettferdig gjengivelse av de sentrale politiske områdene som presenteres.

LES OGSÅ: Demokratene kan komme inn på Stortinget. Det må vi snakke om

ES OGSÅ: Øyvind Eikrem utpekt til ny leder for Demokratene i Trondheim

Derfor er det behov for å meddele Adresseavisens lesere følgende:

  1. Å betegne Demokratene som «klimafornektende» er absurd. Vi problematiserer i hvilken grad reduksjoner i Norges andel på mindre enn 0,2 prosent av verdens CO2-produksjon betyr noe som helst. Dommedag står nok ikke for døren pga. en påstått «klimakrise». En rekke politiske partier forsøker å skremme velgerne til stemme på dem. Olje og gass er videre en helt avgjørende del for vår energi- og næringspolitikk. Slik vil det også være framover. En radikal velstandsreduksjon på grunn av en forfeilet «vi skal redde verden»-tenkning er uønsket.
  2. Videre tar Demokratene på dypt alvor de mange feilene i innvandringspolitikken. Landet er påført enorme kostnader og politikken medfører omfattende samfunnsproblemer. Norske verdier skal ikke vike i møtet med fremmede trosforestillinger, slik som islam. Selvsagt er det nordmenn som skal bestemme i Norge; de som ankommer landet forventes å tilpasse seg. Våre vestlige friheter, slik som ytringsfrihet, skal forsvares iherdig. Vi nordmenn burde føle stolthet over vår egenart i stedet for å underkaste oss outrerte moteriktige ideologier som forteller det motsatte.
  3. For Demokratene er nasjonal suverenitet helt avgjørende. Vi ønsker en politikk til fordel for norske borgere fattet av nordmenn selv. Politikkens mål skal være at vi som er landets innbyggere skal settes først. Den negative utviklingen med stadig økende overføringen av makt og myndighet til overnasjonale organer, slik som EU, EØS, Schengen, FN osv., vil vi stoppe og reversere. Det er dette vi kaller anti-globalisme.

Synnøve Vereide er selvsagt ikke noen mulig Demokratene-velger som reflekterer over partiets politikk. Hun er ute på et oppdrag. Likevel burde hun holde seg for god til å late som hennes oppramsing av negativt ladede ord er et forsøk på seriøst engasjement med politiske løsninger. Hennes kommentar, antagelig et forsøk på å skremme velgere, faller likevel dødt til bakken ut fra sin egen urimelighet.

Demokratene kun er en trussel mot globalismen og dens ambassadører, selvsagt ikke mot det norske folk. Vil folket ha reelt demokrati og en politikk til gavn for folk og land, er Demokratene det eneste riktige partiet.

Og heldigvis er det fortsatt velgerne, ikke aviskommentatorene, som bestemmer valgresultatet.

På forsiden nå