GPS på demente må prioriteres høyere!

Saken oppdateres.

Nasjonalforeningen for folkehelsen hører med til dem som blir ekstra oppmerksom når vi i radioen hører etterlysning etter savnet person (demens?). Deretter tenker vi: Hvis GPS hadde vært utbredt, ville vi kanskje unngått slike meldinger? Å høre eller lese om at personer med demens meldes savnet, vekker dårlige følelser hos oss. Dessuten har leteaksjoner en høy kostnad for samfunnet. Kun halvparten av kommunene i Trøndelag oppgir at de tilbyr GPS-varslingsutstyr!

Innleggsforfatterne mener det er mange fordeler for demente, pårørende og ansatte at kommunene kan tilby GPS-varslingsutstyr.  Foto: Privat

LES OGSÅ: I 2040 vil Trøndelag ha 8000 flere med demens

Vi mener:

  • Vi er positive til bruken av GPS som lokaliseringsverktøy for personer med demens, for de som ønsker det.
  • At GPS tilknyttet en alarmsentral skal bli tilgjengelig for alle personer med demens, som har brukt for og ønsker det.
  • GPS kan skape trygghet for både personer med demens og pårørende.
  • Vi ønsker oss GPS inn i de kommunale hjelpemiddelsentralene, for at fagfolk og kommunen skal være ansvarlig for kvalitet.
  • Velferdsteknologi, som GPS, skal ikke erstatte pleie- og omsorgstjenester, men være en ekstra trygghet.

Det finnes ingen statistikk på dette området, men ut fra oppslag i media, andre kilder og egne møter med blant andre. politiet i Bærum og Trondheim, er det mulig å fastslå at samfunnet bruker betydelige ressurser på å lete etter savnede personer med demens hvert år. Bak hver leteaksjon er det mye fortvilelse, håpløshet og utrygghet både hos pårørende, pleie- og omsorgspersonell og letemannskaper. Norsk Folkehjelp har anslått at det er opp mot 1 000 leteaksjoner etter personer med demens i Norge hvert år, og slår fast at dette er en betydelig problemstilling.

LES OGSÅ: Hva med eldres psykiske helse?

Personer med demens tør ikke gå hjemmefra fordi de er redde for ikke å finne veien hjem. Dette gir en dårlig livskvalitet og mangel på frihetsfølelse. Sosialt samvær og fysisk aktivitet kan være faktorer som sinker utviklingen av demenssykdommen. Mestring er viktig for alle, og GPS kan bidra til økt mestringsfølelse i eget liv, enklere og møte andre og mer fysisk aktivitet.

LES OGSÅ: Eldre i disse koronatider

Pårørende er ofte bekymret for at personen med demens skal gå seg bort, og synes ofte det er lettere om personen med demens blir hjemme om ikke de har med seg noen. Noe som igjen kan gi dårlig samvittighet, når ikke pårørende selv har tid til lange turer og følge til sosiale sammenkomster. GPS er dobbel frihet og dobbelt trygghet. Vi ber kommuner og politikere vise handlekraft og gi personer med demens og deres pårørende økt livskvalitet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå