Tine har størst ringvirkninger i Trøndelag

Tine-tillitsvalgt slår et slag for norsk osteproduksjon.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Som ansatt og tillitsvalgt i Tine ble jeg stolt da det i mai ble lagt fram tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse som viser at bedriften jeg jobber i, bidrar direkte og indirekte til nesten 23 milliarder kroner i verdiskapning for Norge – og nesten 26 000 årsverk. Det betyr at hver og én av de 7 700 melkeprodusenter i samvirket Tine, bidrar til 2,4 årsverk utenfor gården, samt over 5000 arbeidsplasser i Tine. Som følge av en desentralisert struktur snakker vi om en betydelig ringvirkning for lokalsamfunn over hele landet, for andre yrker som elektrikere, rørleggere, sykepleiere eller barnehageansatte.

LES OGSÅ: Investerer 55 millioner kroner i nytt ysteri på Dovre

Jeg er ansatt ved Tine Tunga i Trondheim og er tillitsvalgt sentralt i Tine. Det gledet meg derfor at Trøndelag er det fylket hvor Tine har de aller største ringvirkningene. 1 800 årsverk i melkeproduksjonen, 720 årsverk i Tine, 1 000 årsverk som en følge av innkjøp av varer og tjenester og 1 110 i indusert effekt gjennom konsumvirkninger fra lønn og overskudd i bedrifter. Det gir til sammen 4 630 årsverk i Trøndelag. Tine har store anlegg på Tunga, på Heimdal og i Verdal. I tillegg er jeg stolt over det lille meieriet vi har i Selbu som produserer Selbu Blå og flere andre spesialoster. Det understreker mangfoldet.

Etter som det også i år ble norgesferie, regner jeg med mange har kjørt E6’n gjennom Trondheim. Forhåpentligvis har mange også stoppet og sett seg om i den flotte byen vår. Jeg håper mange også har gledet seg over synet av fjell og levende bygder, over hele landet. Kort sagt: Alt som gjør Norge til Norge. Jeg håper at vi alle har tatt oss litt tid til å reflektere over hva som ligger til grunn for de levende bygdene, med bosetting, næringsliv, skoler og servicetilbud fra nord til sør.

LES OGSÅ: Hva skal vi andre gjøre når bøndene slutter?

Nylig åpnet partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, det ombygde meieriet på Dovre i Gudbrandsdalen. I denne fjellbygda har Tine siste år investert 53 millioner kroner. Det er lagt merke til. I sum har Tine investert over 1,1 milliarder kroner årlig i de siste ti årene, det aller meste i Distrikts-Norge. Og mange hundre millioner har havnet i Trøndelag. I tillegg blir det investert mye hos eierne våre, melkeprodusentene. Samtidig er vi en næring under press fra flere kanter. Importen av meieriprodukter øker.

I 2020 ble det importert nesten 18 000 tonn ost, en økning på ti prosent fra 2019. Hadde vi produsert denne osten selv, på norsk melk, ville det gitt rom for 900 flere melkeprodusenter. Med en samlet sysselsettingseffekt på over 3000 årsverk, og det ville gitt rom for mange nye kolleger i Tine. Dessverre fortsetter osteimporten å øke. Dette er en utfordring vi ber dere politikere hjelpe oss med. Ja, vi skal ha en viss import, vi skal berike ostediskene med importerte spesialoster. Det øker mangfoldet og gir forbrukerne valgfrihet, men ikke 18 000 tonn! Det meste av dagens osteimport dreier seg om volumvariantene. Slik kan det ikke fortsette. Reduksjon i dagens import vil være veldig effektivt for å styrke landbruket og gi mange nye arbeidsplasser i industrien.

Vi er også under press fra dagligvarekjedene når det gjelder distribusjon av varer. De vil overta utkjøring av alle våre produkter som melk og yoghurt. Jeg mener derimot at det er best for både kundene, forbrukerne og hele samfunnet at Tine selv fortsetter å kjøre melka og de ferske meieriproduktene direkte ut til butikkene. Det er den korteste veien, som gir forbrukerne de ferskeste produktene og som også er den beste løsningen for miljøet.

LES OGSÅ: Brunost-bonanza under pandemien

Dette er utfordringer jeg håper dere politikere kan hjelpe til med. Jeg ønsker at vi i generasjoner framover kan få lov til å være med på å produsere kortreist og bærekraftig mat til det norske folk, selvsagt på en klimavennlig måte. Jeg håper at vi fremdeles kan bidra til det fantastiske kulturlandskapet vi her i Trøndelag er så stolte av å vise fram og jeg håper at meieriproduktene blir laget med norske hender.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå