Barnevernet styrkes med et sterkt SV

For barnevernet skal styrkes med et sterkt SV i regjering., skriver de to SV-toppene i dette innlegget.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Politisk redaktør Siv Sandvik etterlyser engasjement og vilje til å sette barnevernet og de sårbare barna på dagsorden i valgkampen. SV er enige i at det er et for viktig tema til å ikke bli belyst. Å beskytte utsatte barn er en av samfunnets aller viktigste oppgaver.

LES OGSÅ: Politikere: Kjør debatt om barnevernet

La oss ta det viktigste først – i alle saker som angår barn, må barnet bli hørt og deres syn tillegges vekt. Fra vår kontakt med «forandringsfabrikken» vet vi hvor viktig dette perspektivet er. For å yte god hjelp til utsatte barn, må barnet tidlig få en trygg kontaktperson som de kan henvende seg til. Det må være lett å komme i kontakt med denne personen, og de ulike aktørene rundt barnet må ha godt samarbeid seg imellom.

I 2020 publiserte Helsetilsynet rapporten «En dag – så står du der helt aleine», en oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevern, ettervern og samarbeid mellom barnevern og Nav. Rapporten viser at det er avdekket flere alvorlige feil og enkelte lovbrudd i flere av kommunene tilsynet omfattet. Det som går igjen i de kommunene der tjenestene fungerte godt, var at de ansatte i de ulike tjenestene kjente til hverandre, og hadde lav terskel for å ta kontakt. God opplæring og jevnlig kompetansepåfyll hos ansatte var også suksessfaktorer. Kommunene rapporterte god og tydelig ledelse, tydelige ansvarsforhold og klare forventninger. I de kommunene som kom best ut av tilsynet, var barnet selv involvert i planleggingen og utformingen av tjenestene.

LES OGSÅ: Åpen, kompetent og modig – også når folk ber om innsyn

Ved siste lokalvalg ga Trondheim SV et løfte om å trappe opp bemanningen og få på plass en lokal bemanningsnorm i barnevernsadministrasjonen. Vi innførte en veiledende bemanningsnorm i en bydel og startet en opptrappingsplan i 2020 som ble ytterligere styrket i budsjettet for 2021. Bydelen har i tillegg hatt ekstra fokus på veiledning og ivaretakelse av ansatte. Vi ser en betydelig nedgang i sykefravær på enheten, noe som kommer familiene som er i kontakt med barnevernet til gode. Erfaringene fra Trondheim vil være nyttige når SV nå skal inn i regjering og har programfestet en styrking av barnevernet de neste 4 år, blant annet gjennom innføring av en veiledende bemanningsnorm.

For barnevernet skal styrkes med et sterkt SV i regjering. Vi vet at omsorgssvikt ikke kommer ut av det blå. Den økende barnefattigdommen betyr større press på de foreldrene som allerede har de tyngste hverdagene. Å ikke ha råd til det alle andre barn tar for gitt, og i enkelte tilfeller ikke ha råd til det mest nødvendige, innebærer en enorm slitasje på relasjonen mellom foreldre, eller mellom foreldre og barn. Dette er ingen hemmelighet.

For SV er kampen mot barnefattigdom og voksende økonomisk ulikhet en helt sentral del av arbeidet mot et samfunn som ivaretar de mest sårbare barna. Og vi har ingenting imot å snakke om det. For oss kan dette gjerne være tema hver dag.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå