Faste hele stillinger hindrer svenske tilstander!

Vi er helt avhengig av fagfolka jobber i fulle stilinger og sørger for kontinuitet for brukeren og kvalitet i tjenesten. Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Stortinget har i år vedtatt endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om fritt brukervalg i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det betyr at den enkelte kommune selv kan beslutte om den skal benytte seg av private leverandører av helse- og omsorgstjenester. Lovendringen ble gjort til tross for manglende dokumentasjon på at ordningen vil føre til bedre tjenester. Erfaringer fra Sverige har vist oss at mange tilbydere gjør koordinering og samarbeid vanskeligere. Økt byråkrati gir økte kostnader og mindre helhetlige tjenester.

LES OGSÅ: Det er ikke bare å knipse og forvente at alle skal jobbe heltid

Modellen fra Sverige gjør det også vanskelig å ivareta de mest sårbare brukerne som ikke er i stand til å velge selv, og kan trekke helsepersonell fra distriktskommuner og fattige bydeler. Modellen har medført utfordringer for smittevern under covid-19 i Sverige på grunn av den fragmenterte organiseringen - i kombinasjon med lavtlønnede arbeidstakere med løs tilknytning til selskapet de er ansatt i. Det er en endring som ikke er ønsket fra Arbeiderpartiets side, og det er umulig å forstå hvorfor Høyre er så ivrig på å gjøre eldreomsorgen mer sårbar midt i en pandemi.

LES OGSÅ: Faste ansettelser i hele Trøndelag

Ti år etter at det ble innført i Sverige, er resultatet ganske klart. I begynnelsen var det en del ideelle og små private aktører, men de har etterhvert blitt kjøpt opp av de store velferdskonsernene, og Stendi og Attendo dominerer nå halvparten av markedet i svensk eldreomsorg. Og det finnes ingen dokumentasjon på at det gir bedre kvalitet. Flere kommuner har også pekt på at det er svakheter ved modellen, og at det vil bli en dyrere løsning som ikke nødvendigvis gir en bedre hverdag for brukerne.

Det er all grunn til å påstå at Høyre ikke forstår situasjonen til de som trenger hjelp til å mestre hverdagen – like fullt at de ikke forstår hvordan landets kommuner driver sine tjenester. Det er skremmende etter nesten åtte år i regjering. Arbeiderpartiet mener norsk eldreomsorg trenger mer ressurser og ansatte fortjener større tillit, høyere lønn, faste hele stillinger og en bedre arbeidshverdag. Om vi skal løse utfordringene i eldreomsorgen og sørge for mer ressurser til tjenesten, kan vi ikke fortsette å utdanne 2-3 personer for å dekke hvert årsverk. Vi er i stedet helt avhengig av fagfolka jobber i fulle stilinger og sørger for kontinuitet for brukeren og kvalitet i tjenesten.

For Ap handler frihet i omsorgen om å få mer variasjon og mulighet til å bestemme hverdagen mest mulig selv. Det handler om at man møter kompetente fagfolk som er trygge i jobben sin, og tjenester som henger sømløst sammen. Bedre eldreomsorg krever en ny regjering, og vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå