La barna være i fred!

Tror man virkelig at barn vil være mindre utsatt for slike vaksinebivirkninger når erfaringene fra svineinfluensavaksine tvert imot viste at barn rammes oftere og sterkere av slike bivirkninger enn voksne? Spør barnelege og professor emeritus.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Det har i den siste tiden vært stort fokus på om ikke også barn skal inkluderes i den pågående massevaksinasjonen mot covid-19. I både Danmark og Sverige har flere fagfolk vært meget skeptiske til at barn skal inngå i dette vaksinasjonsprogrammet. I Norge har helsemyndighetene derimot vært noe mer positive til dette og har satt i gang en faglig vurdering om ikke barn også bør inkludere i vaksinasjonsprogrammet.

LES OGSÅ: - Dette må vi regne med frem til de fleste er fullvaksinerte

Nylig ble det av regjeringen besluttet å vaksinere barn ned til 12-årsalder mot covid-19. Bakgrunnen har vært at det nå er stadig flere barn og unge som tester positivt for covid. Målet med å vaksinere barn, er at dette vil bidra til en raskere flokkimmunitet, og vaksinering av barn vil dessuten hindre spredning av covid til mere sårbare grupper.

Professor Anne Spurkland er en av de som særlig har ivret for at barn også bør vaksineres. Hun peker på at det å ha infeksjoner, ikke gjør barn friskere, immunforsvaret trenger ikke infeksjoner. Dette er ikke riktig. Selv om vaksine kan beskytte mot den sykdommen vaksinen er rettet mot, gir den en dårligere langtidsbeskyttelse enn gjennomgått sykdom. Covid-vaksinene har da heller ikke vist seg særlig effektive i forhold til andre vaksiner, for eksempel de som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Dersom vi må leve med covid lenge, er det derfor ikke sikkert at vaksinering av barn vil være bra for den generelle immuniteten i befolkningen, slik Spurkland hevder.

LES OGSÅ: Skal jeg vaksinere barnet mitt? Hva veier for og hva veier mot?

Når både FHI og myndighetene nå vil vaksinere barn, synes de å se helt bort fra at covid-19 ut fra FHIs egne rapporter er en relativt ufarlig sykdom for barn – ja, egentlig for alle under 60 år. FHIs ukentlige koronarapporter (FHI covid-19 ukerapport uke 34) viser at det i Norge siden 9. mars 2020 frem til 29. august 2021, altså i løpet av halvannet år, bare har vært 14 barn i aldersgruppen 0–17 år innlagt på intensivavdeling, og bare to dødsfall i aldersgruppen 0–19 år og svært få dødsfall også under 60 år.

Samtidig synes de også helt å ha glemt at vi i 2009 hadde en global svineinfluensapandemi. Også den gang ble det startet massevaksinasjon av befolkning inkludert barn ned til spedbarnsalder, og det ble som nå med covid-19 tatt i bruk vaksiner som hadde blitt hastegodkjent fordi de ikke var utviklet og utprøvd i henhold til de strenge reglene for medisinske preparater. Svineinfluensapandemien førte til svært få dødsfall, men massevaksinasjonen førte til at opp 350 personer, herav 200 barn og unge (Eldrid Borgan Forskning.no 2.12.2020), ble påført livsvarige og alvorlige bivirkninger av vaksinen, særlig den meget sjeldne sykdommen narkolepsi, men også andre alvorlige bivirkninger.

Dette lærte oss tre ting; vaksiner (inkludert covid-vaksinene) og medisiner kan føre til bivirkninger vi aldri på forhånd kunne tenkt oss. Bivirkningene kan komme etter måneder og år etter at vaksinen er satt, og kanskje det viktigste, det er særlig barn og unge som rammes. Siden de aller fleste barn ikke blir særlig syke, er det derfor bekymringsfullt at myndighetene vil vaksinere barn med en vaksine man vet har gitt alvorlige og også dødelige komplikasjoner selv hos friske voksne.

Tror man virkelig at barn vil være mindre utsatt for slike vaksinebivirkninger når erfaringene fra svineinfluensavaksine tvert imot viste at barn rammes oftere og sterkere av slike bivirkninger enn voksne? Vi kan bare ikke utsette våre barn for den samme risikoen en gang til.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå