Mer livsvarig pensjon, Eidsvåg

Min påstand er at livsvarige pensjonsytelser vil vi se mer av framover. Dette står vi til saken er vunnet, skriver tillitsvalgt Mikael Gullikstad ved Trøndelag teater.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Det er bra at Adresseavisen og Terje Eidsvåg belyser problematikk omkring streikende teaterarbeidere. Eidsvåg forklarer en del faktorer på en god måte, og skriver at en hybridpensjon vil ha noe større kostnad enn en innskuddspensjon. Dette er ikke gitt, utformingen av en hybridpensjon vil være et resultat av en forhandling mellom partene. Det er hovedsakelig kvinnetillegg som utgjør en ekstra kostnad, ca. 1 prosent. Sakens kjerne er at arbeidsgiverne ikke vil forhandle innenfor rammen av loven om hybridpensjon. Vi vil igjen minne om hvor mange millioner vi har spart arbeidsgiverne ved å inngå avtale om en midlertidig innskuddspensjon. Er det ikke rimelig at noe av dette skal gå tilbake til de ansatte?

LES OGSÅ: Trøndelag Teater rammet av streik

En innskuddspensjon legger all risiko for ordningen på den enkelte ansatte. En hybridpensjonsordning er en kollektiv ordning som fordeler risiko på de ansatte, arbeidsgiver og forsikringsselskapet som har ansvar for ordningen. Kollektive ordninger med fordeling av ansvar er en grunnpilarer i norsk arbeidsliv.

Den ytelsespensjonen som vi hadde fram til 2016, var kollektiv, kjønnsnøytral og livsvarig. Vi gikk med på en midlertidig ordning for å hjelpe arbeidsgiver i en krevende økonomisk situasjon. Protokollen fra 2016 bekrefter at innskuddspensjonen skal være midlertidig og skal erstattes av en pensjonsordning som har livslange og kjønnsnøytrale ytelser. Vi kom arbeidsgiver i møte i en vanskelig tid, nå er det på tide å oppfylle det løftet.

LES OGSÅ: – Et pensjonsløft spiser opp budsjettet

Det er riktig at vi har en god innskuddspensjon, men den er ikke livslang og kjønnsnøytral. Det at andre har en dårligere tjenestepensjon, er ikke et argument for at vi skal godta en dårligere pensjon enn avtalen fra 2016. Det er også riktig at denne konflikten er prinsipiell og kan få betydning i flere sektorer.

Det er flere store aktører som har hybridpensjon i dag blant annet PBL (private barnehager) med ca. 30 000 ansatte. Også innenfor Spekters område har Nordlandia-barnehagene og Trondheim Symfoniorkester, der dagens styreleder ved Trøndelag Teater tidligere var direktør, også hybridpensjon. Se innlegg fra hovedtillitsvalgt Einar Heier. De etterlatte vil få restpensjonen ved en innskuddsordning er et annet poeng som arbeidsgiver og Eidsvåg bruker. Pensjon er da vitterlig til for de som er i live. Dessuten er det et faktum at det vil påløpe administrasjonskostnader ved utbetaling av utestående pensjon.

Eidsvåg legger i sin kommentar til grunn at en hybrid pensjonsordning er dårligere og dyrere ved å skrive: «Det store spørsmålet er likevel hvor store pensjonsutgifter kulturinstitusjoner kan leve med – og i neste runde – offentlig virksomhet generelt. «Livsvarige pensjonsytelser» er nok et begrep det blir mindre av i nye avtaler framover». De fleste offentlig finansierte kulturinstitusjonene er aksjeselskaper, og har privat tjenestepensjon forhandlet fram mellom tariffpartene. Å blande inn offentlig virksomhet generelt er i denne sammenhengen ikke relevant.

Det er mange eksempler på virksomheter der arbeidsgiver og arbeidstaker er godt fornøyde med en hybridordning, nettopp fordi den sikrer forutsigbarhet for begge parter. Den er ikke nødvendigvis dyrere heller. Så min påstand er at livsvarige pensjonsytelser vil vi se mer av framover. Dette står vi til saken er vunnet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå