Er Trondheim grunnlagt?

Jens Fredrik von der Lippe blomstrer der han ble plantet.  Foto: Guro Kulset Merakerås

Saken oppdateres.

Den siste tidens innlegg av arkeolog Axel Christophersen og kongelig kårkaill i historie, professor emeritus, Rolf Grankvist kan få en til å undres på om Trondheim/Nidaros i det hele tatt er grunnlagt, i ordets bokstavelige betydning. La meg minne om hva omviseren for kong Olav svarte da han viste kongen rundt på det arkeologiske utgravningsfeltet på Bryggen i Bergen: Kongen spurte om hvor gammel Bergen egentlig er. Omviseren svarte: «Det, Deres majestet, er et spørsmål om bevilgninger til utgravinger».

 • LES OGSÅ: Han var grunnlegger av Trondheim
 • LES OGSÅ SVARET: Å tviholde på gamle oppfatninger bringer oss ikke videre
 • Som tidligere turistsjef i Trondheim ble jeg av og til konfrontert med blant annet spørsmål om hvordan vi eksakt kan vite at det var i året 997 at Trondheim ble grunnlagt. Jeg kunne svare at det sikkert hadde vært byaktig bebyggelse her før 997, men at det var Olav Tryggvason som i henhold til sagaen gjorde Nidaros til en betydningsfull by nettopp det året.

  Snart har Axel Cristophersen og hans like gravd seg ned til tider lenge før noen form for bebyggelse i det hele tatt var reist ved Nidelvens bredd. Så da kan vi begynne å gå framover mot vår tid igjen. Vi ser at det kommer en veidemann ned mot elvens munning og frembyr sine skinn i bytte mot varer som båtfolk har kommet med til elvemunningen. Det ene tar det andre, og snart er det reist bygninger på stedet med et strete imellom.

  En dag kommer Olav Tryggvason seilende. Han har kristent religiøse anfektelser og rikspolitiske ambisjoner og ypper seg mot jarlemakta på Lade. Noe han har hell med seg i, og bestemmer seg for at her ved munningen av Nidelven er det et prima blivende sted. Han gir mennene sine tomter og lar det bygges hus og en kongsgård. Nede på øra mot fjorden blir han hyllet som konge over det de på den tiden anså som Norge. Om dette var i 997 eller noe der omkring, er ikke så nøye eksakt på året.

  Hvis noen i sin villfarelse har den oppfatning at det i det hele tatt ikke skulle ha vært lagt stokk på stokk før Olav Tryggvason kom for at han skal kunne regnes som byens grunnlegger, så er det ikke det som er poenget, mener jeg. Det blir fort bare retorikk om hva å bli grunnlagt egentlig innebærer. For hvor mange byer i Norge kan man si at de rent formelt sett ble grunnlagt? Mange har ikke engang vært byer, men kun som tettsteder å regne, før de ble å anse som byer. Slik sett kan vi vel fastslå at Trondheim kun var et tettsted før den med Olav Tryggvason ble som by å regne.

  For meg som trondhjemmer er det viktigste å vite at noe av størst betydning i norsk historie, var da Olav Tryggvason gjorde Nidaros til et kraftsentrum i Norge, noe vi nyter godt av ennå. Han fortjener derfor i aller høyeste grad å bli hyllet som, om ikke byens grunnlegger, så i hvert fall som byens første og fremste foregangsmann. (Det Norske Akademis ordbok: Foregangsmann: Den som utmerker seg, som gjør en nyskapende, banebrytende innsats'). Leve kongen!

  Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

  På forsiden nå