Butikkene vil kjempe om å ligge inntil sykkelstiene

Markedssjef i Bikely, Ellen Loxley  Foto: privat

Saken oppdateres.

Det er krise for handelsnæringen i Midtbyen. Cowirapporten (2019) viser at sykkelsti i Fjordgata kan bli svært fordelaktig for virksomhetene. Likevel møter utbyggingen stor motstand fra handelsstanden. Hvorfor er det slik?

Gårdeierforeningen og Samarbeidsgruppen Midtby’n varsler motstand til ny sykkelsti i Fjordgata som vil gå på bekostning av 60 bilparkeringer. De spår starten på den sikre død for næringsvirksomheten i Midtbyen – en næring som sårt trenger flere kunder. Det er derfor underlig å observere den store motstanden mot den nye sykkelstien som kan lokke flere syklister til Midtbyen.

Tanken er at dersom sykkelstien legges til Fjordgata, så vil Midtbyen gå tapende ut i konkurransen med kjøpesentra utenfor sentrum. I Midtby-regnskapet er det registrert økonomisk vekst fram til starten av 2020. I samme periode åpnet det ingen nye kjøpesenter utenfor sentrum.

LES FLERE INNLEGG OM SYKKELFELT I FJORDGATA:

Området utenfor bykjernen som Lade og Tiller har flere kjøpesentra og varehus og er bygget for biltrafikk. Det vil være vanskelig for Midtbyen å konkurrere om disse kundene, og heller ikke særlig fremtidsrettet eller miljøvennlig da biltrafikk tar mye plass, forurenser og ikke er i tråd med nullvekstmålet. Der Midtbyen har et konkurransefortrinn og en fordel, er derimot den tette miksen av underholdningstilbud, butikker og serveringssted som vi ikke finner noe annet sted i Trondheim. Det gjør at syklister og gående kan besøke flere tilbud på en bytur – og at butikker i Fjordgata får et unikt utstillingsvindu til potensielle fremtidige kunder som sykler forbi hver eneste dag. Vil vi snart se en ny trend – der handels- og servicenæringen vil kjempe om lokalene som ligger tett inntil sykkelstiene?

Geldrapporten viser at syklister er de som samlet sett legger igjen mest penger i sentrum. Rapporten viser at rundt ni av ti av dem som besøker Midtbyen reiser kollektivt, sykler og går, eller er åpne for dette. Manrisikerer derfor å miste totalt åtte prosent av dagens besøkende dersom bil utelukkes fra Midtbyen fullstendig. Selv om trenden «post korona» viser en nedgang i antall besøkende, kan altså bedre forhold for syklister gi en tilvekst med nye besøkende.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Trondheim har landets høyeste andel syklister med 10 prosent, ifølge RVU 2018. Dessuten har vi også høyeste landssnitt for syklende til jobb sammen med Stavanger med hele 19 prosent. Dermed vil bedre forhold for syklister tilrettelegge for at flere tusen kan besøke Midtbyen daglig.

Det vises til at sykkelstien vil gjøre vareleveranser vanskeligere. Miljøpakken rapporterer om hele seks stoppesteder for vareleveranse langs Fjordgata – noe som vil gjøre varelevering enklere for flere virksomheter.

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

På årets Virke-konferanse påpekes den enorme omstillingsevnen som handelsstanden har vist den siste tiden. I Oslo har møbelgiganten Bohus åpnet showroom med hjemleveranse. Nettbestilling, hjemkjøring av varer og bestilling med QR kode på restaurant er nye tjenester som har kommet for å bli. Næringen oppfordres til å satse miljøvennlig på alt fra materialer til forretningsmodeller, så hvorfor ikke satse bærekraftig på hvordan kundene kommer seg til butikken også? Her har sykkelen en unik posisjon - den krever minimalt med parkeringsplass og er et konkret bærekraftig initiativ. For å tilrettelegge trengs flere sykkelstier, slik som den i Fjordgata, og tryggere løsninger for sykkelparkering slik som sykkelskap.

Parkeringshusene i og rundt Midtbyen er langt mer bærekraftig bruk av små byrom sammenlignet med gateparkeringer. Gateparkeringer er arealer som kan forvandles til sykkelparkering, flere sykkelstier, uteservering, grøntarealer med trær og blomster, og utstillingsareal for butikker. Likevel møter omfordeling av ettertraktet gatebruksareal fra bilparkering tiltenkt de få til en felles sykkelsti, sterk motstand. I kronikken til førsteamunensis Mauritzen fra BI treffer han hodet på spikeren: Det er jo tiltak for flere mennesker i sentrum det handler om - ikke biler.

Det er ikke vi mot dem, men det er vi sammen som kan gi økt vekst til Midtbyen og de virksomhetene som ligger der. Ved å tilrettelegge for at flere syklister, gående og kollektivreisende besøker Midtbyen - og at den også er tilgjengelig for bilister, kan krisen bli kortvarig for handelsstanden.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Følg med på adressa.no: Struper sykkelbyen Trondheim Midtbyen? Nye sykkelfelt på bekostning av p-plasser i Midtbyen har satt sinnene i kok hos noen, mens andre jubler. Ivar Koteng og Ellen Loxley stiller til debatt direkte fra Fjordgata tirsdag kl. 14.

På forsiden nå