Et godt barnehagetilbud til vanlige folk

Vi ønsker ikke private barnehager som spekulerer i å ta ut stor profitt gjennom internfakturering eller ved salg av eiendom, skriver Roar Aas (Ap).  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet er ikke imot private barnehager, og vi ønsker et mangfold innenfor barnehagesektoren, både private og offentlige. Men kommunen må ha flere helhetlige virkemiddel for å styre oppvekstsektoren enn vi har i dag.

LES OGSÅ: – Vi har fått mange henvendelser fra ansatte i private barnehager. Det lytter vi til

  • Vi ønsker koordinert opptak, som vil være med på å styrke foreldrenes valgfrihet, kommunen må ivareta kapasiteten ut ifra lokale ønsker.
  • En ny finansieringsmodell som gir et basistilskudd i tillegg til et tilskudd pr. barn. Dette vil sikre mangfold og gjøre det enklere å drive mindre barnehager som ikke er en del av en stor kjede.
  • Lokal finansiering og styring. Ønsker kommunen lokale satsinger utover nasjonal norm, skal dette også gjelde private barnehager, og penger for dette kommer umiddelbart og ikke med to års forsinkelse som i dag.
  • Krav om kostnadsdekkende lønn og pensjonsutgifter, ikke sjablongmessige beregninger som i dag. Dette vil sikre at ansatte i private barnehager ikke får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn i de offentlige

LES OGSÅ: – Vi vil gå konkurs og de minste barnehagene vil forsvinne først

Private og offentlige skal få en likeverdig behandling. Det må stilles samme krav til private og offentlige, og de må også ha de samme rettighetene. Det må bli enklere å få innsyn i de private barnehagene både når det gjelder drift og rettigheter til de ansatte. Offentlige midler skal brukes til å gi et godt barnehagetilbud og komme barna og ansatte til gode. Vi ønsker ikke private barnehager som spekulerer i å ta ut stor profitt gjennom internfakturering eller ved salg av eiendom.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå