Nå innføres Nye Veier-metoden på jernbane. Det kan fungere!

Bane Nor får større ansvar for å håndtere økte kostnader, men samtidig større forutsigbarhet for fremtidig bevilgning og mulighet il å tilpasse sin investeringsportefølje. Dette er et godt grep som kan bidra til bedre gjennomføring av viktige jernbaneprosjekt, skriver Karin Bjørkhaug (KrF).   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Nye Veier har lyktes med rask framdrift og reduserte kostnader på sine veiprosjekt. Dette kan fungere for tog også!

Ved at Nye Veier har fått en forutsigbar ramme, så har de kunnet planlegge og gjennomføre prosjekt mer helhetlig og effektivt. Dette har vist seg å fungere godt.

LES OGSÅ: Hvilken rolle skal jernbanen ha i Trøndelag?

I statsbudsjetter for 2022 har Samferdselsdepartementet besluttet å innføre elementer fra Nye Veier-modellen. Bane Nor får større ansvar for å håndtere økte kostnader, men samtidig større forutsigbarhet for fremtidig bevilgning og mulighet til å tilpasse sin investeringsportefølje. Dette er et godt grep som kan bidra til bedre gjennomføring av viktige jernbaneprosjekt.

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Store jernbaneprosjekt som Intercity har hatt dramatiske kostnadsoverskridelser. Det er behov for å gjøre noe med måten man gjennomfører jernbaneprosjekt på. Grepet med å ta i bruk elementer fra Nye Veier kan bidra til større effektivitet.

Utålmodigheten i Trøndelag er stor! Seks av ti trøndere ønsker seg hyppigere avganger på Trønderbanen. Mer enn halvparten sier at de vil benytte toget mer fordi det er miljøvennlig transport. Det er de unge som er mest opptatt av klimavennlig transport. Dette viser en undersøkelse som Opinion har utført for Jernbaneforum Midt-Norge (august 2021). Derfor er det svært viktig at Statsbudsjettet for 2022 sikrer videreføring av delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, samt planlegging av nødvendige tiltak for å innføre to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer.

Tog er den beste måten å ta seg inn i framtiden på uten å ødelegge den!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå