Bred politisk enighet om kvinnehelse

Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen i tiden fremover., skriver ledere for sanitetsforeningen i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N. K. S) ønsker å gratulere Linda Helleland og Mari Holm Lønseth med gjenvalg på Stortinget, og si vel blåst til Guro Angell Gimse. Vi er svært glade for å ha fått to stortingsrepresentanter som tar kvinnehelse på alvor.

LES OGSÅ: Kvinnehelse nå!

Vi kan ikke snakke om likestilling uten å snakke om kvinnehelse. Vi ønsker å takke den avtroppende regjeringen for arbeidet som er gjort for å sette kvinners helse på agendaen, og for å sikre mer kunnskap på området. Sanitetskvinnene har hatt et godt samarbeid med Høyre i regjering, nå ser vi frem til videre godt samarbeid på Stortinget. Vi er spesielt glade for at regjeringen i 2019 kom med seks løfter for bedre kvinnehelse, og i 2020 ble dette fulgt opp ved at det ble satt ned en nytt utvalg som skal utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Det er over 20 år siden forrige NOU på dette tema.

LES OGSÅ: Det gjør inntrykk å lese Tonje Hatmyrs tekst

Dette er en flott start. Men det er fortsatt en lang vei å gå. Det viser også årets forslag til statsbudsjett. For å sørge for likeverdige helsetjenester mener N. K. S at det må settes av enda mer penger til kvinnehelseforskning. Kunnskap er en forutsetning for god og treffsikker behandling. Samtidig må den kunnskapen som er tilgjengelig gjenspeiles i det offentlige tilbudet og kvinners helse må styrkes både lokalt og nasjonalt.

Vi trenger blant annet nasjonale kompetanse- og behandlingssentre for endometriose og andre alvorlige sykdommer. Behandling kan ikke avhenge av hvilket helseforetak du tilhører. Vi må sikre en trygg fødsels- og barselomsorg i hele landet med spesifikke tilbud til særlig kvinner som er i en sårbar situasjon. I tillegg mener vi at det må gjøres enklere for kvinner å få informasjon om egen helse. Det bør derfor opprettes en kvinnehelseportal på nett.

LES OGSÅ: Det gjør inntrykk å lese Tonje Hatmyrs tekst

N.K.S. ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Høyre om dette i årene som kommer. Det er svært positivt at det er bred enighet om at kvinnehelse er viktig, og vi gleder oss til å samarbeide med hele Stortinget. Vi må tro, lytte og forske på kvinner. Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen i tiden fremover.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå