Nå må du komme deg på sporet, Tore 

Nå er tiden inne for tydelige krav og leveranser innenfor avtalte tidsfrister. Få din egen fylkesadministrasjon på sporet, Tore. Skriver Julie Brodtkorb.  Foto: Adresseavisen/Privat

Saken oppdateres.

Tore O. Sandvik har et velfortjent omdømme som en av Norges beste fylkesordførere. Han har samlet Trøndelag og han får ting gjort. Nå må han bruke handlekraften til å få fart på egne byråkrater. De forsinker viktige fylkeskommunale veiprosjekter.

LES OGSÅ: Ingen er mot mål om utslippskutt

Det er nesten uforståelig at intern sendrektighet i fylkeskommunen fører til at store og viktige infrastrukturprosjekter i 2021 ikke gjennomføres. Det ligger an til at det brukes 304 millioner kroner mindre på vei enn det politikerne har vedtatt. For skolesektoren er det enda verre: På posten skolebygg står nesten en halv milliard ubrukt få måneder før året er ferdig. Hvordan i all verden er det mulig?

Investeringsbudsjettene i fylkeskommunene er et vesentlig verktøy for lokalsamfunn, for innbyggere og for alle de som er med på å bygge veier, skredsikringer, gang- og sykkelstier, skolebygg og annen infrastruktur. For anleggsbransjen er dette oppdrag som gir aktivitet, skaper arbeidsplasser og lokal verdiskaping. Heldigvis har flere politikere fra begge fløyer i Trøndelag reagert på forsinkelsene. Ap's Bjørn Iversen uttrykte i fylkestinget 20. oktober en sterk irritasjon over at store investeringsmidler står ubrukt. Han fikk støtte fra blant andre Høyres Pål Sæther Eiden og Sps Steinar Aspli stilte seg bak kritikken.

Administrasjonen beklaget at de ikke klarer å gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter. Fylkesdirektøren sier det har vært krevende prosesser i flere enkeltprosjekter og alt arbeidet med Frøya-tunnelen. Beklagelser er fint, men det er til liten hjelp for entreprenørbransjen. De står nå i fare for å måtte redusere arbeidsstokken på grunn av forsinkelsene. Permitteringsvarsel er allerede sendt ut.

LES OGSÅ: Vil ha lovendring slik at alle byggeplasser blir som denne i Trondheim

Jeg får urovekkende rapporter fra flere av MEFs medlemmer om at det går mot en krevende vinter med lite aktivitet. I en slik situasjon er det rett og slett provoserende at fylkeskommunen, som kunne bidratt til å gjøre situasjonen mindre ille, bruker så lange tid inne på kontorene sine at aktiviteten stopper opp. Det er utvilsomt behov for en ryddesjau i Trøndelag. Den bør fylkeskommunenes øverste leder både bestille og påse blir gjennomført. Tore O. Sandvik bør stille seg tre spørsmål og sørge for at det gis tre tilfredsstillende svar:

  1. Hvordan sikre at så mye som mulig av årets investeringsmidler blir brukt i inneværende år, selv om det allerede er på overtid.
  2. Hvordan sikre at det som ikke blir brukt, kan benyttes så tidlig som mulig i 2022.
  3. Hvordan forhindre at denne type fylkeskommunal sendrektighet ikke får gjenta seg i 2022 eller senere år.

Alle fylkeskommuner har jo en investeringsplan. Hvorfor ikke følge den? Den blir presentert hvert år og entreprenørene forholder seg til de prosjekter som er planlagt gjennomført de neste 12 måneder. Når de ikke gjennomføres rammer det alle, ikke minst de menneskene som må permitteres. Nå er tiden inne for tydelige krav og leveranser innenfor avtalte tidsfrister. Få din egen fylkesadministrasjon på sporet, Tore.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå