Ranet av de norske jødene – hvem medvirket?

Innleggsforfatteren vil nyansere bilde av hvem som gjorde hva i forbindelse med ranet av jødene, beskrevet i Synne Correls bok.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Den 3. november har Adressas Terje Eidsvåg kommentaren: «Vanlige folk ranet de norske jødene». Her omtales og refereres Synne Correls bok «Likvidasjonen». I kommentaren blir blant annet domprost Fjellbu og «fylkesmann Johan Cappelen» omtalt. De viste, ifølge Corell «en utstrakt vilje til å betrakte det som foregikk som isolerte hendelser som tilfeldigvis rammet enkelte jøder». Dette etter henvendelse fra Oskar Mendelsohn til Fjellbu og Cappelen i forbindelse med beslag av en jødisk villa og synagogen i Trondheim våren 1941, slik gjengitt av Eidsvåg.

LES OGSÅ: Hvorfor er krigens gråsoner så lite belyst?

Etter møtet med Mendelsohn og i samråd med denne oppsøker Fjellbu og Cappelen NS-ordføreren i Trondheim og NS-fylkesmannen for å høre om beslagene var et ledd i en aksjon mot jødene, eller om det føyde seg inn i rekken av andre beslag som ble foretatt. De gikk med andre ord inn i løvens hule så å si, og Corell siterer Fjellbu på at om det var en aksjon mot jødene, ville kirken «alarmeres fra lands ende til lands ende».

Basert på svarene de fikk og forsikringer fra fylkesmannen, konkluderte Fjellbu og Cappelen at de ikke kunne se at det var en systematisk aksjon mot jødene. Dette synet delte også de involverte jødene. I ettertid kan man kanskje tenke at det var naivt å feste lit til disse svarene fra NS-representanter, men slik Corell fremstiller det, viste altså Fjellbu og Cappelen en «utstrakt vilje til å betrakte det som foregikk som isolerte hendelser». Det er i sannhet en spesiell måte å lese historien på all den tid de faktisk prøvde å hjelpe den jødiske befolkningen i Trondheim.

I sin kommentar omtaler Eidsvåg Cappelen som «fylkesmann» i forbindelse med disse hendelsene, men Corell skriver faktisk som sant er at han var avsatt. Han ble fylkesmann i september 1940 og ble avsatt og erstattet med en NS-fylkesmann allerede etter en måned. Cappelen ble for øvrig arrestert i 1943 og satt deretter både på Vollan og i fangeleirene Grini og Falstad.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå