Nå må alle barn kjøres til og fra skolen til avtalt tid!

Fylkesvaraordføreren beklager på det sterkeste til den enkelte elev og til familiene som blir berørt på grunn av fylkeskommunens manglende leveranse av skyss til skoleelevene.

Vi som fylkeskommune kan ikke tillate oss at alle involverte lider på grunn av at fylkeskommunene har manglende kontroll på tjenesten med skoleskyss, skriver fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Fylkeskommunen svikter i disse dager som ansvarlig myndighet for gi individuelle tilrettelagte skoleskyss til alle som har rett på det i Trøndelag. For mange skolebarn står fortsatt igjen og blir ikke hentet som avtalt for å komme seg til og fra skolen. Jeg beklager på det sterkeste til den enkelte elev og til familiene som blir berørt av vår manglende leveranse! Ikke bare skaper det usikkerhet for den enkelte elev og familien også skolene påvirkes, og lærerne må steppe inn og ta ansvar.

LES OGSÅ: På tide å rydde opp i taxibransjen

Vi som fylkeskommune kan ikke tillate oss at alle involverte lider på grunn av at fylkeskommunene har manglende kontroll på tjenesten. Det er sterkt beklagelig! Vi som ansvarlig myndighet for tjenesten må ta innover oss dette, og det må nå handles! Fylkeskommunen har satt bort oppdraget til AtB. Til AtB har jeg følgende å si: Det er ungene våre som ikke blir hentet. Det er en alvorlig feil, og flere stiller spørsmål om det er en svikt i oppdragsforståelsen til AtB. Det er lett å ha sympati for at spørsmålet reises.

Hva gjør vi nå da, AtB? Skal AtB kjøre skolebarna våre? Eller skal ungene hentes og kjøres til og fra skolen av lærerne – som vi kan lese om i dagens Trønder- Avisa? Kom dere på banen! Er det på tide at det ryddes opp i situasjonen? Hvordan er fremdriften for å få på plass en forutsigbar tjeneste som eleven har lovmessig rett til?

LES OGSÅ: Nå er det bestemt hva som skjer med skoleskyssen

Kan jeg tillate meg å spørre om ting er på stell om en uke, to uker eller seks måneder? Eller er det slik at tjenesten blir på dette nivået i tiden fremover med ansvaret lagt til AtB? Fint om styret i AtB kan informer meg om dette. Så jeg får forståelse for hva vi kan regne med av tjenesteleveranse de kommende årene på Individuell tilrettelagt skoleskyss organisert gjennom AtB. PS! Det kan ikke fortsette slik vi har det i dag!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå