Har ikke private aktører sykehjemsplasser å tilby?

Svein Otto Nilsen oppfordrer private aktører om å melde fra dersom de har ledig kapasitet på sykehjemsplasser.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 3. november kan vi lese at «tirsdag ventet 19 ferdigbehandlede pasienter på å bli overført fra St. Olavs hospital til Trondheim kommune, men kommunen hadde ikke kapasitet til å ta imot pasientene». Det synes som antall innleggelser øker, og at det derfor også blir et økende antall utskrivningsklare.

I uke 42 tok Trondheim kommune ut 36 pasienter som ikke kunne reise rett hjem. I uke 43 var antallet 37, og i løpet av de tre første dagene av uke 44 er antallet allerede 28. Hvorfor kan ikke Trondheim kommune kjøpe plasser hos private aktører for å avhjelpe utskrivningsklare pasienter på St. Olav?

Dette spurte til og med ordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet på formannskapsmøtet 9. november. Jeg ble forundret, men glad for at ordføreren ville se mot de private aktørene når problemene og kostnadene for kommunen er så store. Dette er langt fra vanlig fra den kanten å rope om hjelp til de private.

Dessverre så hadde ikke kommunaldirektør Wenche Dehli noe positivt svar på muligheten til å kjøpe plasser fra de private i regionen. Kommunaldirektøren konkluderte på at ekstrakapasiteten ikke er stor på de private aktørene slik situasjonen er i dag, og man konkurrerer om den samme arbeidskraften.

Jeg vil som gruppeleder for Pensjonistpartiet oppfordre alle private aktører som driver innen sektoren til å komme frem slik at Trondheim kommune kan få den hjelp som ordfører Ottervik etterspurte i formannskapsmøtet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå