Jeg ønsker meg et borettslag fritt for passiv røyking til jul

Jeg ønsker meg en ny lovbestemmelse til jul (eller neste jul), som beskytter ikke-røykere i borettslag mot passiv røyking, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

I et Tobb-borettslag i Trondheim hvor jeg bor, siver naboenes sigarettrøyk inn i felles oppgang og gjennom naboens vegg inn i stuen min. Det fører til at jeg daglig er ufrivillig passiv røyker uten å ha mulighet for å beskytte meg. Jeg har prøvd siden 2017.

LES OGSÅ: Hvorfor må vi ha røykfrie uteområder?

Det skal sies at styret i borettslaget mitt ikke har lovhjemmel til å verne oss mot naboens sigarettrøyk. Det fordi røykere som alle andre har rett til privatliv, heller ikke håndhever borettslagets regler om at adferd ikke skal være til ulempe for naboer. Som alle andre skal også røykerne ha et trygt psykososialt miljø til tross for den helserisiko de utsetter andre for ved å røyke inne i egen leilighet. Denne situasjonen samsvarer ikke lenger med samfunnets synkende toleranse for sigarettrøyking.

Jeg skjønner at det ikke er enkelt for et borettslagsstyre å gjøre noe selv om de fleste i 2021 vet at passiv røyking for eksempel øker risikoen for hjerte- og karsykdommer (med 25–30 prosent) og lungekreft (med cirka 20 prosent). I tillegg til det store ubehaget som røyklukt gir, og den utrygghet det medfører, å vite at man puster i helsefarlig luft.

Likevel. Det verste med at røyking tilhører privatlivets fred, er at barna som bor her, ikke får det lovbestemte vernet mot passiv røyking og alle de skadelige stoffene i sigarettrøyk som alle barn i Norge har. Ifølge tobakksskadeloven paragraf 28 (Lovdata.no) har barn har en lovfestet rett til et røykfritt miljø.

LES OGSÅ: Vedtaket om røykfritt sykehus står fast

Selv om det er foreldrene som har ansvaret for at barnet får dette vernet, kan ikke foreldre i borettslag hvor naboer røyker, ta dette ansvaret fordi de ikke har anledning til å forstyrre røykernes rett til privatliv. Hvilket hensyn veier tyngst i Norge i dag? Barns utviklingsmuligheter til god helse, som skal vare livet ut, eller røykerens rett til å røyke inne i egen utette leilighet?

Jeg ønsker meg en ny lovbestemmelse til jul (eller neste jul), som beskytter ikke-røykere i borettslag mot passiv røyking, og da særlig alle barn i borettslag i Norge. De har en lovfestet rett til et røykfritt miljø, selv om naboen er avhengig av nikotin.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå