Et budsjett med tidenes løft for naturen

Debattanten mener flertallets budsjettforslag er et kraftig løft for å bedre forholdene for fisken i Nidelva.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Budsjettforslaget fra Ap i Trondheim for 2022 er tidens løft for naturen. For aller første gang får naturkrisen i Trondheim et økonomisk løft. Arbeiderpartiet har sett og hørt det tause ropet fra artene som strever. Der mange arter og naturtyper strever med å eksistere på et nivå der artene kan overleve i framtiden.

Forvaltningen av naturen er i førstelinja både borgere og kommunens ansvar. Skal vi oppfylle FNs bærekraftsmål som berører naturen, må vi alle samarbeide med dette som mål. Da må legge mer penger på bordet, og legge forholdene til rette for en god forvaltning. Begrep som restaurering/rewilding av natur må ikke bli en sovepute og unnskyldning, men vi må ligge i forkant å arbeide for å unngå å ta disse begrepene i bruk. Noe som i det praktiske politiske livet betyr at i alle saker som behandles politisk, der natur blir skadelidende må vi stille rekkefølgekrav.

Les også: Garn funnet i lakseelv i Trøndelag: – Dette er miljøkriminalitet

Det vil rett og slett koste for mye å reparere etter store inngrep i naturen. Derfor er vi nå ved et vendepunkt politisk, der vi går bort fra å ukritisk forbruke natur, over til at vi allerede ved reguleringssaker setter naturen først. Det betyr at en kan stille krav som ivaretar FNs bærekraftsmålene med en gang, i en større grad enn i 2021. For å muliggjøre dette styrker Ap nå budsjettet også her.

Gledelig for naturen er 12 millioner kroner som er foreslått til restaurering av natur. Der kommunedirektørens forslag var to millioner kroner. Noe som er meget knapt, og neppe ville ha rukket til mer enn noen planleggingsmøter og noen få meter restaurering av gytebekk til Nidelva. Der behovet er skrikende skal vi redde laks, sjøørreten, ørret og elveperlemusling i elva. Ikke minst akvatiske insekter, invertebrater og annen mat til fisken.

LES OGSÅ: Skulle fiske ørret i Nidelva - fikk noe helt annet i snøret

Ikke minst legge forholdene til rette for at fisk og andre arter kan formere seg. Det er 37 sidebekker og elver til Nidelva fra Selbusjøen til elva møter fjorden ved Solsiden et sted. I 2021 er det kun to sidebekker til Nidelva at fisken har gode gyteforhold. Slik at det er virkelig kritisk nå for artene i vassdraget Nidelva. Fisk er også beredskap for innbyggere om det skal komme en krisesituasjon i landet vårt. Det Arbeiderpartiet nå foreslår, er et kraftig løft for å rydde opp i sidebekker til Nidelva.

Åpning og opprenskning av sidebekker, gir raskt resultater for fisk og andre arter i vassdraget. Selv om 12 millioner kroner er en begynnelse, og at vi i årene foran oss vil trenge mer penger til dette formålet, så er dette tidenes løft for naturen. På denne måten har Ap svart på det mange av våre velgere i årets valgkamp har ønsket at vi skal endre, og ikke minst gjøre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå