Vaksinerfordelingen er usolidarisk

Unge Venstre oppfordrer statsminsiter Jonas Gahr Støre og regjeringen om bedre fordeling av vaksiner til fattige land.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Regjeringen vil at alle mellom 18 og 64 år skal få tilbud om tredje dose neste år. I Norge har allerede 87,5 prosent av alle voksne blitt fullvaksinerte. I resten av verden er under 50 prosent fullvaksinerte. I lavinntektsland ligger tallet på 5,2 prosent, ifølge vårt land. I tillegg har rundt tre prosent av verdens befolkning har fått en tredje vaksinedose. Da er det ikke friske, fullvaksinerte nordmenn sin tur!

LES OGSÅ: Norge kam bidra til mer retteferdig vaksinefordeling

For hver vaksinedose som settes i et lavinntektsland, settes seks ganger så mange vaksiner som boosterdoser i mer velstående land, ifølge WHO. Dette er ikke bare urettferdig for lavinntektsland, men det får konsekvenser for oss. Omikron og andre farlige mutasjoner oppstår land med lav vaksinedekning.

Støre-regjeringen og FHIs avgjørelse om å dele ut en tredje vaksinedose til friske nordmenn over 18 år. Dette går imot WHOs anbefalinger og bidrar til å legitimere en grunnleggende urettferdig vaksinefordeling. Vi har lite kunnskap om hvilken effekt en tredje vaksinedose vil ha på friske personer. Så fordi allerede første vaksinedose gir beskyttelse mot alvorlig sykdom, mener Unge Venstre at økt vaksinedekning globalt er et fortrinn.

LES OGSÅ: Fristilte vaksinedoser omdisponeres

Utfordringene ved å bidra til en rettferdig fordeling av knappe helseressurser vil stadig bestå, men i en så dramatisk og akutt situasjon som koronapandemien er, bør Norge utvise solidaritet med resten av verden. Det virker som at Støre velger å se bort ifra at pandemien er en global krise, som må bli løst med en mer solidarisk fordeling av vaksiner.

Blomstrer smitten i et annet land, vedvarer pandemien. Den nytten en eventuell tredje dose gir, oppveier i liten grad den ressursutnyttelse vi i så måte utsetter andre land med dårligere vaksinedekning for. Vi trenger en mer solidarisk vaksinefordeling, Støre

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå