Gjenbruk til jul

Trondheim 23. februar 2021 Dobbel allé i Høgskolebakken   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Gjenbruk på arbeidsplassen sparer miljøet for unødvendige utslipp. For å synliggjøre dette har forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) og Campusservice ved NTNU laget en gjenbrukskalender for NTNUs ansatte og studenter. Hver dag fram til jul sendes det ut en e-post hvor det presenteres en brukt gjenstand fra NTNU som søker ny eier. Gjenstanden er gratis, men gjenbruksverdien blir presentert i form av hvor mye CO2 som spares. Mottakerne er også med i trekning av en sekk med NTNU-kompost laget av matavfall fra NTNUs kantiner. Gjenbrukskalenderen er en del av en ZEN living lab og har som mål å involvere ulike mennesker eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet.

LES OGSÅ: Noen som kan fikse denne slitne lampeskjermen etter oldemor?

Den forestående campussammenslåingen innebærer en stor endring for både ansatte og studenter ved NTNU. Det nye campusområdet skal bli et nullutslippsområde, men lite er sagt om hvor mye som skal gjenbrukes av inventar og møbler når nye og rehabiliterte bygg er på plass. Dette er utgangspunkt for adventskalenderen hvor vi vil sette fokus på tre ting: Det første handler om den økende interessen for «sirkulærøkonomi», altså aktiviteter som har mål om å forlenge produkters levetid. Det andre er sparte CO2-utslipp ved gjenbruk av kontormøbler og inventar. Det nytter å gjenbruke, og det kan til og med tallfestes. Det tredje er behovet for å involvere både ansatte og studenter i spørsmål knyttet til gjenbruk i campussammenslåingen. For hvordan stiller NTNU og Statsbygg seg egentlig til gjenbruk av kontormøbler? Og hvor mye vet de ansatte og studenter om NTNUs gjenbrukspraksiser? Dette har vi i ZEN living lab sett nærmere på.

KOMMENTAR: Klimakrisen er her, men vi fortsetter å kjøpe gammelt ræl fra Kina

I høst gjennomførte forskere og en gruppe studenter ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier en studie. 100 ansatte og studenter ved NTNU ble intervjuet om sine gjenbruksvaner både hjemme og på universitet. Studien viser at de fleste er opptatt av gjenbruk: de sorterer søppel, kjøper brukte klær og møbler, og vil gjerne reparere ting som går i stykker. Studentene og de ansatte hadde imidlertid liten kjennskap til NTNU sine gjenbrukspraksiser. Flere påpekte at et universitet som både forsker på, og underviser i sirkulærøkonomi bør gå foran som et forbilde når det gjelder gjenbruk. Undersøkelsen viste også at 97 prosent stilte seg positive til gjenbruk av møbler i forbindelse med campussammenslåingen.

KRONIKK: Viljen er der. Teknologien også. Hvorfor er da bare 2,4 prosent av den norske økonomien sirkulær?

Årets gjenbrukskalender bidrar til å synliggjøre og øke kjennskapen til noe av gjenbruksarbeidet som allerede gjøres ved NTNU. Denne gangen er det NTNU sitt eget gi-bort-marked Gjenbrukstorget, og NTNU Eiendoms kompostmaskin som får oppmerksomheten. Neste år fortsetter vi synliggjøringen ved å etablere gjenbrukssoner på Gløshaugen campus. Disse sonene vil bli brukt til å inspirere til mer gjenbruk samt spre mer kunnskap om NTNU sine gjenbrukspraksiser.

Mer synlighet og bedre kommunikasjon rundt det som gjøres i dag er imidlertid ikke nok. NTNU må gjenbruke mer. Vår studie tyder på at gjenbruk av kontormøbler og inventar ved campussammenslåingen vil være avgjørende for omdømmet til NTNU. Når nye og rehabiliterte arealer skal innredes for bruk er det derfor viktig at både de ansatte og studentene blir tatt med i prosessen. På den måten kan NTNU både bli en gjenbruksvinner og et forbilde for hvordan medvirkning kan bidra til bærekraftige endringer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå