Skjær i sjøen for byens syklister

Jeg opplevde selv tyveri av en ny elsykkel i fjor. Saken ble anmeldt, det ble lagt ved overvåkningsbilder og et vitne navnga gjerningsmannen. Likevel blir saken henlagt uten noen forklaring, skriver Terje Lutdal, innehaver av Trondheim Elsykkel..  Foto: privat

Saken oppdateres.

For mange er elsykkelen blitt den nye bilen. Vi får stadig bedre sykkelveinett og det sykles mye mer enn før hele året. Dette er en ønsket utvikling, men det er likevel et skjær i sjøen for syklistene. Vi tenker da på den ubehagelige opplevelsen for de som får sin kjære sykkel stjålet.

LES OGSÅ: Jeg trodde sykkeltyvene her i byen var mer kresne

Den 6 januar hadde Jan Engberg et innlegg om sin frustrasjon over tyveri av sin nye elsykkel, som skulle erstatte hans gamle bil: «Saken min ble henlagt temmelig raskt. Politiet har ikke vilje eller kompetanse til å følge opp.» I fjor utbetalte forsikringsselskapene 120 millioner kroner etter sykkeltyverier, ifølge Finans Norge. I tillegg er det store mørketall, for eksempel de som ikke får forsikringsoppgjør.

Hva hadde skjedd om noen hadde ranet en bank for samme beløp? Får alle disse enkeltsakene nok ressurser i politiet? Er det greit at svært få anmeldte saker oppklares? Det er lett å få et inntrykk av at politiet ikke prioriterer slike saker.

LES MER: Stian ble en del av sykkeltyveristatistikken

Jeg opplevde selv tyveri av en ny elsykkel i fjor. Saken ble anmeldt, det ble lagt ved overvåkningsbilder og et vitne navnga gjerningsmannen. Likevel blir saken henlagt uten noen forklaring, og sykkelen er borte. Når det er så enkelt å stjele sykler uten at det får noen konsekvenser, så er det heller ikke rart at det frister å drive med dette.

Også i Adresseavisens reportasje den 09.12. .2021 om sykkeltyveri på høylys dag, sier politiet at de forhørte tiltalte etter kort tid, men likevel kom ikke sykkelen til rette. Det blir veldig urettferdig at eier eller forsikring skal dekke de fleste slike tyveri. Politiet må prioritere slike saker sterkere enn de gjør i dag.

Det er nok ofte samme personer som gjentar dette gang på gang. Elsykler som løser familiens eller firma sine transportbehov, såkalte lastesykler, er ekstra kostbare og det er derfor spesielt viktig at politiet kan sette inn ekstra ressurser for å oppklare og avskrekke.

Skal bruken av sykler fortsetter å øke, må syklistene føle at det er trygt å låse og parkere sine sykler i byen.
Jeg skulle gjerne hørt hva politiet mener må til for å få en bedre utvikling. Hvordan ønsker de å få ned antall tyverier? Det hadde også vært interessant og fått oppgitt oppklaringsprosent for sykkeltyveri for ulike byer i Norge og i våre naboland. Alle må bidra for å gjøre Trondheim til Norges sykkelby, og det er da viktig med flere ulike tiltak, for eksempel flere gode stativer og sykkelgarasjer både i sentrum, på arbeidsplasser og i borettslag. Er det mulig å snu utviklingen og finne gode løsninger sammen?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå