Hva er poenget med en reguleringsplan om man ikke skal forholde seg til den?

E. C. Dahls Eiendoms foreslåtte utbygging, sett fra gateplan i Olav Tryggvasons gate. Fortidsminneforeningen oppfordrer politikerne til å holde seg til vedtatt reguleringsplan.  Foto: Jarmund / Vigsnæs A/S Arkitekter

Saken oppdateres.

Adresseavisen skriver 5. januar om E.C. Dahls Eiendoms nye plan for «Midtbykvartalet». Prosjektet er redusert siden forrige gang det ble presentert i 2018, men fremdeles utfordres den vedtatte reguleringsplanen.

Les flere saker om byutvikling i Trondheim her.

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan for et begrenset område. Den legger konkrete føringer for hva området kan brukes til og hvor høyt og stort det kan bebygges. Den gjeldende reguleringsplanen for Midtbykvartalet ble vedtatt i 2013, og er etter vårt syn et akseptabelt kompromiss mellom hensyn til kulturminnevern og behovet for forretningsmessig utnytting. Man skal kunne stille spørsmål ved utdaterte planer, men en nylig vedtatt plan må ha ubestridt gyldighet i lengre tid enn dette.

LES OGSÅ: Dette prosjektet i Midtbyen vil begeistre mange

Fortidsminneforeningen stiller spørsmål ved strategien som mange (alle?) utbyggere ser ut til å følge: Presentere et første forslag som utfordrer reguleringsplanen i stor grad, for så å komme med et redusert forslag som i forhold virker mer spiselig, men som fremdeles bryter grensene satt av reguleringsplanen. Dette undergraver gyldigheten til vedtatte planer og alle ressursene som går i å utarbeide dem. Er det slik vi ønsker at disse prosessene skal foregå?

LES OGSÅ: Politikerne overprøvde rådmannens nei til Reitans store midtbyplaner

Kommuneadministrasjonens innstilling til saken er at prosjektet bør reduseres til fem etasjer. Det er positivt at kommunen står fast ved sine vurderinger, og de påpeker at de ikke ønsker å legge opp til en diskusjon om høydene. Til tross for dette skal prosjektet med seks etasjer opp til politisk behandling tirsdag 11. januar. La oss håpe at også politikerne ser det som sin plikt å sette en stopper for utfordringen av tidligere politisk vedtatte reguleringsplaner.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå