Flertallet leker med øyene

Det er rimelig spesielt dersom fylkeskommunen legger inn over 400 millioner statlige kroner i et fylkeskommunalt budsjett til Hitratunnelen, skriver Venstre-politiker i dette innlegget.  Foto: Ronny Teigås

Saken oppdateres.

Investeringsbeslutningen for utbedringer av Hitratunnelen ble debattert i fylkestinget rett før jul. Der gjorde det Ap- og Sp-ledede flertallet som styrer fylkeskommunen et oppsiktsvekkende vedtak. Det er dramatisk og uakseptabelt hvis utbedringer i henhold til tunnelforskriften i Hitratunnelen må utsettes. Vi må kunne forvente og kreve at staten tar ansvar og bidrar med midler slik at utbedringene kan komme i gang og trafikksikkerheten og adkomsten til øyrekka ivaretas. Det gjelder uansett hvilken farge det er på Norges regjering.

LES OGSÅ: Det haster med tiltak for å sikre tunnelen

Trøndelag må alliere seg med de andre fylkeskommunene og kreve at staten stiller med tilstrekkelige midler for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. Det ligger an til å ta 20 år for Trøndelag å oppfylle forskriften for de seks tunneler som omfattes i vårt fylke. Vi må legge press på staten for å unngå at det tar så lang tid. Vi må unngå fylkeskommunal forskottering for oppgraderingene. Fylkeskommunen har ikke penger til å ta denne regninga. Dessverre.

Derfor overrasker flertallsvedtaket oss. Venstre berømmer at de prøver å finne rom for Hitratunnelen, men vi stusser på flere ting: Frostakameratene (Ap, Sp, SV og KrF) har lagt inn 437,5 millioner i forskottering, med forutsetning om at staten tar regninga etterpå. Betyr dette at de har fått et løfte fra regjeringen sin om dette vil skje? For hvis ikke så er det rimelig spesielt å legge inn over 400 millioner statlige kroner i et fylkeskommunalt budsjett.

LES OGSÅ: Frykter tunneler fra Hitra og Frøya blir stengt i flere år: – Da blir det ikke mye næring igjen her

Pengene har de lagt inn fra 2023, og de skal finansieres av lån. Fylkesdirektøren har advart veldig tydelig mot økt lånebelastning. Så her stusser vi på at flertallet ikke tar til seg det signalet, men med ett enkelt forslag øker lånegjelden med oppunder en halv milliard. Vi gleder oss selvsagt til å se budsjettforslaget deres på neste desemberting, altså i desember i år, der de har lagt inn disse pengene i årsbudsjettet for 2023.

LES OGSÅ: Nå må Frøyatunnelen bli trygg!

Aller mest stusser vi på at flertallet nå har vedtatt å slå sammen entreprisene for Hitratunnelen og Frøyatunnelen. Vi skjønner at det er billigere å ha én stor kontrakt. Men Frøyatunnelen har allerede investeringsbeslutning fra fylkestinget. Det er skremmende at flertallet med Ap og Sp i spissen nå risikerer forsinkelse for Frøyatunnelen, fordi man skal forfølge et spor der man skal vente til staten lover penger til Hitratunnelen. Hadde vi bodd på Frøya, så hadde vi blitt veldig nervøs over flertallets vedtak.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå