Lysforurensning og smarte løsninger

Saken oppdateres.

Problematikken rundt den økte belysningen rundt oss er løftet frem flere ganger, og mye er allerede sagt om dette. På den ene siden er det med på å forstyrre økosystem, dyr og planter, og den ødelegger også søvnmønstre og nattehimmelen for oss mennesker. Samtidig øker det sikkerheten og tryggheten for de som ferdes i mørket, og bidrar til økt trivsel i vintermånedene for oss som bor såpass langt nord.

LES OGSÅ: Vant pris for den nye belysningen i Nidarosdomen

Ny LED-belysning gir mye lys for lave kostnader, og dette ser vi resultatene av med stadig bedre opplyste gater og nabolag. Dette fører med seg nye typer utfordringer. Om vi bruker varmepumpen som et eksempel, beskrives den gjerne som miljøvennlige og besparende. Men om man av den grunn øker temperaturen i huset, er man på mange måter litt tilbake til start. Dette er nok ikke den beste analogien til lysforurensningen vi ser i dag, men den illustrerer et viktig poeng: Hvordan vi bruker teknologien vi har er helt avgjørende.

Et skritt i riktig retning vil være å se på formålet til den kunstige belysningen vi omgir oss med. Aarhus i Danmark utviklet en ny belysningsstrategi i 2020, som blant annet understreker viktigheten av å se på sammenhengen mellom ulik belysning med ulike formål. Et lys som lyser opp en trafikkert vei, er ikke det samme som dekorativ belysning av en bygning eller en fjellvegg.

LES OGSÅ: Nå er det lys i den mørke katedralen

Det betyr ikke at stemningsbelysning er uviktig. Jeg vil faktisk påstå at den er essensiell for å bevare kultur, trivsel og skjønnhet i de mørke vintermånedene. Likevel stiller jeg spørsmål ved behovet for flombelysningen som står på til alle døgnets tider i vinterhalvåret. Det må kunne finnes en bedre balanse mellom disse ulike hensynene.

Adressa skrev den 19.12. 2021 om ny smart gatebelysning som har blitt testet, og som på sikt skal bli standard i Trondheim. Denne kan dimmes til ned mot ti prosent av maksimal lysstyrke på tider av døgnet med lite trafikk, og som kan skrus opp igjen ved ulykker eller av sikkerhetshensyn. Slike løsninger vil være helt avgjørende for å løse problemet med lysforurensing samtidig som det kan bidra til besparelse.

I forlengelse av dette vil et nullvekstmål på dette med lysforurensing være en mulighet. I stedet for å øke belysningen, bruker man heller den man har smartere. Her er det viktig at de som utformer belysningen og de som faktisk trenger lyset i det daglige, får muligheten til å uttale seg om hva som fungerer. Vi kan ikke godta at lys er lys. Vi må tørre å stille krav.

I tiden fremover vil kutting av flere typer forurensning være svært avgjørende. I vinterlandet Norge burde lysforurensning også prioriteres. Mulighetene er utrolig mange og teknologien er allerede mer enn moden nok uten at det må gå utover sikkerhet og velvære som lyset gir oss. Her burde vi gå foran og begynne å se etter steder hvor natten kan få slippe til.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå