Hva skjedde med ambulanseberedskapen, Kjerkol?

Hvilken pendler tror du ser for seg å ligge på stasjonen med hjemmevaktbetaling for å tilfredsstille utrykningskravet? Spør Sp-politikeren fra Meråker.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Januar 2021 tok vi i Sp og Ap opp kampen mot Helseforetaket i Nord-Trøndelag sammen. Vi mobiliserte våre styrker lokalt, regionalt og nasjonalt for å kjempe mot det vi anså som en svekkelse av ambulanseberedskapen i distriktene. Da var vi skjønt enige om at å gå fra tilstedevakt til hjemmevakt på natt ved lavt antall akuttoppdrag, var en svekkelse av beredskapen i distriktene og et provoserende sentraliseringstiltak.


Utfordrer eget parti

Varsler ambulansekamp: - Liv er like mye verdt i utkantene

Onsdag ble det klart at Snåsas ambulansetilbud reduseres videre. Nå leder ordfører Arnt Einar Bardal (Sp) et nasjonalt opprop om likeverdige ambulansetjenester i hele landet.


Heldigvis vant vi kampen mot helseforetaket, men som lokalpolitiker har jeg også lært at vedtak kun er gyldig til et nytt vedtak er gjort. Jeg har også gjennom mine studier av offentlig forvaltning også lært et og annet om at slike forslag krever en hjemmel i lov, i form av lov eller forskrift.

På grunn av egeninteresse for offentlig høringer, ble jeg mildt sagt litt provosert da Helse- og omsorgsdepartementet la ut en høring på akuttmedisinforskriften i november 2021. I endringsforslaget lå nemlig alt til rette for at helseforetakene skal kunne gjøre slike endringer ved lavt antall akuttoppdrag.


- Dette er en seier for folket

Meråkerbyggen fryktet kutt i ambulansetjenesten. Nå gjør helseforetaket helomvending.


I høringsbrevet refereres det først og fremst til at endringene i forskriften skal lette rekruttering til – og løse – bemanningsutfordringen i de prehospitale tjenestene. En utfordring du selv anerkjente i Trønder-Avisa 6. januar 2021. Vi sendte inn svar på høringen og mobiliserte både lokalt, regionalt og internt i vårt parti også i denne omgang.

Det er mulig dere anser en del av disse endringsforslagene til forskriften som en løsning på en del av rekrutteringsutfordringen i distriktene. Det kan vi respekterer, selv om vi i Meråker Senterparti må si oss enig med paramedisiner Thomas Renngård i Dagsavisen 5. mai om at dette er en svekkelse av kompetansen på ambulansen. Spesielt siden den manglende kompetansen vil være kritisk for distrikter med lang reisevei til nærmeste sykehus


Ambulanseberedskapen må ikke svekkes, uansett målemetode

Uansett målemetode må helsemyndighetene sikre at beredskapen i distriktene ikke svekkes.


Mer forundret er vi nok over at endringsforslaget om å gå bort fra krav til tilstedevakt ved lavt antall akuttoppdrag, ble vedtatt i kongelig resolusjon 22. april, med ikrafttredelse fra 1. mai. Denne endringen er jo å anse både som en svekkelse av beredskap og rekrutteringsmuligheter til ambulansestasjoner i distriktene. Hvilken pendler tror du ser for seg å ligge på stasjonen med hjemmevaktbetaling for å tilfredsstille utrykningskravet? Og i januar 2021 var vi jo skjønt enige om at dette var et dårlig tiltak.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå