Havfisketurisme skaper aktivitet og jobber

Turistfiske betyr mye for inntektene til Sigrid Helene Hanssen i Angelamfi på Hitra og andre havfiskebedrifter i Trøndelag, viser en rapport som NHO Reiseliv omtaler i dette innlegget.   Foto: Privat

Saken oppdateres.

På oppdrag fra NHO Reiseliv har analysebyrået Menon Economics kartlagt den økonomiske betydningen av havfisketurisme i Norge. Nå kan vi med enda større sikkerhet slå fast at havfisketurisme er en bærekraftig og verdiskapende måte å bruke havet på. Bransjen skaper liv og aktivitet i små kystsamfunn og gir ringvirkninger som skoler, barnehager og arbeidsplasser.


Endelig er fisketuristene tilbake i Trøndelag: - Vi ville gått konkurs uten dem

- Hadde ikke Norge åpnet opp på slutten av sesongen i 2021, hadde vi gått konkurs. Pandemiårene har satt spor hos de som leier ut båter til fisketurister.


Menon anslår at 1550 årsverk er knyttet til havfisketurisme (2019). I Trøndelag er 230 årsverk knyttet til denne type turistfiske. Det estimeres at ringvirkningene fra næringen gir en verdiskaping på mer enn 1,4 milliarder kroner. I Trøndelag gir ringvirkningene fra havfisketurisme en verdiskaping på 230 millioner i året.

Rapporten sammenligner også verdien av havfiske med tradisjonelt næringsfiske – to bransjer som begge er tuftet på uttak av fisk, men som reguleres på vidt forskjellige måter. Ved å fordele sysselsettingseffektene fra næringsfiske og havfiske på ressursuttaket deres, estimeres næringenes anslåtte årsverk per fangst.


- Det erstatter ikke de som skulle komme

Reiselivsnæringen i Trøndelag er spent på hvor mange utenlandske turister som kommer, etter at det er åpnet for at turister fra store deler av Europa kan komme karantenefritt.


Mens det knytter seg i overkant av fem årsverk per 1000 tonn fangst i næringsfiske, er det tilsvarende tallet for havfisketurisme nær 180 årsverk. Også verdiskapingseffekten fra havfiske er vesentlig høyere enn for næringsfiske med henholdsvis 161 millioner per 1000 tonn fangst for havfiske og ni millioner for næringsfiske. Begge bransjene er viktige for verdiskaping og sysselsetting, men rapporten viser at havfiskebransjen gir enda større ringvirkninger.

Havfisketurismen har de siste årene fått flere nye reguleringer. Det gjelder både registrering av bedrifter og ulike typer fangstrapportering. I tillegg er det blitt slik at skal en utenlandsk borger ta med seg fisk ut av landet, må den være fisket på en registrert bedrift. Man har også redusert mengden fisk man kan ta med seg ut av landet fra 20 til 18 kg. Dette er en betydelig innstramming sammenlignet med bare få år siden. Dette er reguleringer som NHO Reiseliv og våre medlemmer langt på vei har ønsket velkommen.

Havfisketurisme er en opplevelsesnæring, ikke en matauknæring. Det er ikke mengden fisk som høstes som er avgjørende for opplevelsen til fisketuristene, men totalopplevelsen av å fiske, være i aktivitet, spise fersk fisk og nyte den norske naturen. Et regulert fiske der regler respekteres, er viktig for bransjen. Og så må myndighetene være knallharde mot de som ikke overholder reglene.


- Denne opplevelsen kommer til å sitte igjen lenge

- Endelig var det min tur. Denne opplevelsen kommer til å sitte igjen lenge i hodet.


De som besøker Norge kun med det formål å fiske mest mulig fisk for så å smugle det ut av landet, de er ikke havfisketurister. Det er folk som driver med ressurskriminalitet. De må få strenge bøter og straff. Økt kontrollinnsats fra myndighetene og en eventuell godkjenningsordning er tiltak som kan bidra til å hindre ressurskriminalitet.

Havfiskebransjen ble hardt rammet av pandemien. Det kan ta lang tid å få tilbake volumet av utenlandske fisketurister, mén ting er sikkert: Bransjen kommer til å reise seg igjen, og har et stort vekstpotensial med sitt unike reiselivsprodukt. Denne type opplevelser kommer til å bli mer og mer populært, og det er positivt fordi flere besøkende betyr flere arbeidsplasser til by og bygd, og flere gode aktiviteter og tilbud til de som bor der.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå