Hvorfor er de rødgrønne så overrasket?

Utdanningsforbundet Trondheim har over år formidlet det samme budskapet til både kommuneledelse og politikerne, skriver Utdanningsforbundet.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Stor takk til rektor Cato Høve ved Sverresborg skole som i Ukeadressa 7. mai gir oss fasiten på budsjettsituasjonen for skolene i Trondheim. Kort oppsummert så går ikke regnestykket opp. Det er ikke nok penger i budsjettet til å ivareta de lovpålagte oppgavene. Dersom skolene skal innfri minstenorm for lærertetthet blir det for lite ressurser til spesialpedagogikk. Hver dag skjer det lovbrudd som innebærer at elevene ikke får det de har rett på etter loven.Utdanningsforbundet Trondheim har over år formidlet det samme budskapet til både kommuneledelse og politikerne. Vår bekymring knyttet til underfinansiering av sektoren har vært formidlet gjennom innspill til Handlings- og økonomiplan hver høst, gjennom dialogmøter med politikere fra alle partier, i en rekke debattinnlegg og medieoppslag.

Vår bekymring toppet seg høsten 2020 der innføring av minstenorm for lærertetthet for alvor synliggjorde den store underfinansieringa av sektoren. Etter å ha kartlagt et stort omfang av lovbrudd knyttet til elevenes rettigheter, sendte vi en bekymringsmelding til Statsforvalteren. Svaret fra Statsforvalteren, Erik Stene, kunne vi lese i et oppslag i Adresseavisen 16.11.2020: «Trondheim kommune kan ikke velge hvilke lover de følger».


Full krangel etter avisoppslag: - Jeg fikk bakoversveis

Rita Ottervik måtte tåle hard kritikk etter de siste dagenes saker om trondheimsskolen. Både Venstre og Høyre mener ordføreren ikke tar ansvar og later som hun ikke kjenner problemene.


Som en følge av dette arbeidet, og med god hjelp fra foreldreopprøret, kom det store påplussinger til skolebudsjettet for den neste fireårsperioden, men dessverre er det fortsatt ikke nok til å kunne ivareta de lovpålagte oppgavene.

Med dette bakteppet er det overraskende for oss å lese oppslaget i Adresseavisen 10. mai med tilsvaret fra ordfører Rita Ottervik og fra de rødgrønne politikerne til Høves budsjett-fasit. Vi er glade for at samtlige politikere som uttaler seg, anerkjenner Cato Høves virkelighetsbeskrivelse. Vi er likevel overrasket over at dette regnestykket kommer som en overraskelse.


Krever gjennomgang etter rektorens regnestykke: - Vi kan ikke drive med lovbrudd

Sverresborg-rektor Cato Høves regnestykke, som viser opp mot 20 prosent underfinansiering og daglige lovbrudd i trondheimsskolen, ryster politikerne. Nå krever de gjennomgang.


Utdanningsforbundet har fortsatt å varsle om at oppvekst- og utdanningssektoren er underfinansiert. Fredag 29. april 2022 sendte vi et innspill til oppvekstkomiteen og politiske gruppeledere om vår bekymring knyttet til finansiering av ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i skoler, barnehager og støttesystemene.

Utdanningsforbundet har gjennom sine innspill ønsket å formidle hva underfinansieringa av sektoren skyldes. Vi må som samfunn ta inn over oss at skoledrift i 2022 er noe helt annet enn det var bare for 10–15 år siden. Lovendringer har ført til at skoler og barnehager skal ivareta langt større, sammensatte og mer krevende oppgaver enn tidligere. Ledere, lærere og andre ansatte ser en utvikling, der et stadig større ansvar for primærsosialiseringen flyttes fra familien til barnehage og skoler. Samfunnsmandatet er blitt utvidet.

Denne endringen har skjedd på svært kort tid, konsekvensene er knapt blitt diskutert, og ressursene som trengs for å kunne løse de mange nye oppgavene, har ikke fulgt med. Selv de store påplussingene som politikerne i Trondheim bevilget i 2020 er ikke nok til å sikre de lovpålagte oppgavene – det bekrefter hvor underfinansiert sektoren er.

Vi er helt enig med Rita Ottervik i at kampen om friske midler til sektoren må løftes til statlige myndigheter. Vi må synliggjøre det store gapet mellom ambisjoner, lovverk og ressurser, mellom forventninger og realiteter. Når stortingspolitikere vedtar lover som fører til merkostnader for skoler og barnehager, må det følge øremerkede midler med til kommunen.Vi forventer at regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna merker seg det som utspiller seg i Trondheim kommune. Vi vet at det er mange kommuner i landet som sliter med akkurat de samme utfordringene. Skal regjeringen styrke fellesskolen, som de har lovet, må det sikres økte overføringer til kommunene slik at elever får det tilbudet de har krav på.

Samtidig vet vi at Trondheim kommune har penger på bok, og vi setter vår lit til at våre lokalpolitikere tar grep og rydder opp. Vi merker oss spesielt uttalelsen fra varaordfører Mona Berger: «Jeg forventer at skolene følger loven – og om de ikke gjør det så må vi finne pengene til det».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå