Rettsvesenet må satse på konfliktrådene

For å unngå en dyr og krevende rettssak, er konfliktrådet et godt alternativ, skriver debattanten.  Foto: NTB

Saken oppdateres.

I stedet for å bruke masse penger på å ta rettsvesenet tilbake til den gamle ineffektive ordningen, bør det satses på å få rettsvesenet nærmere hverdagen til folk; i hele landet. En enkel måte å gjøre det på, er å satse på konfliktrådene i kommunene.


Debatt:

Tor Langbach: Ingen tvil om at vi må kutte antallet tingretter kraftig

I stedet for å kaste seg ned i skyttergravene, bør politikerne tenke over hvilke alternativer som kan etableres for å gi et godt tilbud til folk når antallet tingretter reduseres.


Viktigere enn geografi er ventetid for en rettslig avgjørelse. Det er veldig få nordmenn som får personlig kontakt med en tingrett eller lagmannsrett; Én til to ganger i livet? Derimot en belastning å gå og vente på avgjørelsen i en straffesak eller sivilt søksmål i månedsvis eller år? Viktig er det også at for «vanlige folk» er kostnadene med et søksmål fort hundretusener av kroner til advokater, gebyrer osv. For «vanlige folk» er forliksrådet løsningen.


Konfliktrådet bekymret over nedgang i antall saker

Som følge av koronapandemien hadde konfliktrådene 394 færre saker i fjor sammenlignet med året før. Det bekymrer Konfliktrådet.


Forliksråd finnes i de fleste kommuner. Vi kan alle be forliksrådets sekretariat om å få en konflikt behandlet. Det kan være en krangel med naboen om et tre eller mer alvorlige tvister. Vi kan ta med en advokat, men kan også fremme saken/forsvaret oss selv. Forliksrådets «dommer» er få partene til å bli enige, finne en minnelig løsning. Om partene godtar det, er forliksrådets avgjørelse juridisk bindende. Partene kan også velge å ta saken videre til tingretten, men da triller kronene veldig fort.

Tor Langbach i Adressa 9. april minnet meg på forliksrådenes klare fordeler for «vanlig folk». Vi i Trondheim senior Høyre mener det må legges bedre til rette for utvidet bruk av forliksrådene. De må gjøres mer kjent blant «vanlige folk» og lokale myndigheter. Forliksrådene må kanskje få større kapasitet, tilpasset etterspørselen. Der det i dag er lang avstand til nærmeste forliksråd, må kanskje nye opprettes.

Hele det norske rettsvesenet blir i dag administrert av Domstoladministrasjonen i Trondheim. Til forskjell fra forliksrådene, som er underlagt politiet – en rest fra tidligere århundrer? Politiet oppfatter de fleste av oss som «lovens vokter» og anklagemyndighet. Det er på tide å samle også forliksrådene sammen med resten av domstolene under én administrasjon.


Ap-styrte Trondheim sier nei til prestisjereform fra egen regjering

Ap-styrte Trondheim mener reverseringen av dagens domstolstruktur vil svekke innbyggernes rettssikkerhet. Trøndelag tingrett har i praksis ikke lenger ventetid eller restanser.Når Stortinget nå skal bruke tid på å behandle struktur og organisering av rettsvesenet etter kort tid fra sist, bør man prøve å virkelig få rettsvesenet med på «å ta hele landet i bruk». Sats på forliksrådene; de er lett tilgjengelige for folk i de fleste kommuner, de er raske og har en ubyråkratisk prosess frem til en avgjørelse og en «dom», og kostnadene er så lave at «vanlige folk» kan få hjelp til å få en avgjørelse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå