Mer og mer av forskningen planlegges og styres. Men hvordan kan vi planlegge det uventede?