«Jeg har alltid vært stolt av at mine foreldre har vært lærere, og jeg har en bunnløs beundring for den viktige jobben alle dere andre lærere også utfører hver dag», skriver Peter Tryggestad.

Etter over 30 år skal mine lærerforeldre pensjonere seg. De fortjener en hyllest.

Det er spesielt å vokse opp som barn av lærerforeldre. Hver helg har en av dere, eller begge to, sittet med rettebunker til oppunder øra.

Dere har diskutert oppgaver sammen, forberedt dere til timer, vært uenige om kommaregler, kranglet om karaktervurderinger av norskstiler og diskutert elever som sliter faglig eller sosialt.

Flue på veggen

Det har vært utrolig spennende for meg å være flue på veggen. Det har gitt meg en forståelse for hvor utrolig krevende deres lærerhverdag har vært, hvor mye dere bryr dere om elevene deres og hvor stolte dere har vært over den viktige jobben dere gjør.

Dere har stått i et klasserom som har forandret seg i høyt tempo de siste 30-åra.

Som unge lærere startet dere med tavla, gikk videre til overheaden, fikk PowerPoint, smartboard, fronter og Itslearning.

Midt oppe i dette har politikerne gitt dere nye læreplaner, fag og krav, samtidig som foreldrene og elevene har fått langt større forventninger til dere.

Møtet med eleven

Men til tross for denne rivende utviklingen, har dere stått i klasserommet og holdt fokuset på det viktigste: Møtet mellom lærer, elev og læring.

Det har vært rørende å se hvor mye elevene har brydd seg om dere, og jeg har aldri følt meg så uviktig som når jeg har gått gjennom Trondheim sentrum sammen med dere.

Nesten hver gang jeg har gått i byen med en av dere, så har jeg hørt blide elever som har ropt etter dere, «Marie Tryggestad», «Svein-Ove Tryggestad». Og hørt de mumle stille til vennene sine «det der er læreren min».

Hyllest til alle lærere

Nå har dere, mamma og pappa, hatt deres siste uke som lærere på to ungdomsskoler i Trondheim. Og jeg håper alle elevene som dere har hatt, forstår hvor avgjørende dere har vært for deres framtid.

Hele deres yrkesaktive karriere har vært viet til skoleungdom og deres framtid. I over 30 år har dere stått i klasserom med elever proppfulle av hormoner, og ledet de gjennom dagen med faglighet, omsorg, humor, og myndig lærerstemme.

Og denne hyllesten går også til alle dere lærere som enten nå går over i pensjonistenes rekker eller tar en velfortjent sommerferie.

Jeg har alltid vært stolt av at mine foreldre har vært lærere, og jeg har en bunnløs beundring for den viktige jobben alle dere andre lærere også utfører hver dag!

Nyt en velfortjent sommerferie eller pensjonisttilværelse!

«Det er spesielt å vokse opp som barn av lærerforeldre» skriver Peter Tryggestad. Foto: Tommy Normann