Utfordringa i norsk miljøpolitikk er å få klimaavgiftene så høge som mogeleg.