foto
Miljøpakken har allerede oppgradert og satt i stand 25 snarveger i Trondheim. I år og neste år vil de bygge ytterligere 18. Foto: Finn Walther

Miljøpakkens snarveier er bra for folkehelsa