foto
Munkvoll helse- og velferdssenter er ett av fire sykehjem i Trondheim som er underlagt spesiell smitteovervåkning. Foto: Terje Svaan

Pasienter må få snakke med sine nærmeste