foto
Forsker Joshua Fenton Cabell stikker et litermål ned i en stor bøtte med flytende brun masse. Det er den ferskeste leveransen med fiskeslam til forskningsstasjonen til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Tingvoll i Møre og Romsdal. Foto: Anette Tjomsland

Biologisk avfall kan bli trøndersk suksess