foto
Foto: Jonas Skybakmoen

Hvorfor jeg flyttet til bygda? Nå må dere slutte å spørre