foto
Sykehusstriden på Møre har ikke blitt dempet av at byggingen av det store fellessykehuset på Hjelset nå er skjøvet ut i det blå. Foto: HELSE MIDT-NORGE

Partiet Rødt sin harselas av helseforetakene