foto
Bjørn Arild Gram, KS Foto: KS

Mindre penger gir dårligere tilbud