foto
En evaluering av kirkevalget i 2015 viste at kirkevalget slett ikke var ukjent for velgerne, hele 93 prosent av de spurte visste at det hadde foregått noe slikt. Likevel er det få som bruker stemmeretten, skriver Siri Wahl-Olsen. FOTO: VEGARD EGGEN Foto: VEGARD EGGEN

Er kirken mest interessant for medier og velgere når den krangler om homofile?