foto
Stort sett får utbyggerne viljen sin, fordi de fleste av oss ikke har advokater og journalister til å føre saken for seg, skriver Tor Mikaelsen i dette debattinnlegget. Foto: Terje Svaan

Protester mot utbygging fra hvermannsen leses vel knapt