Dramatiske utbyggingsplaner truer nå en historisk arv. Nasjonale og lokale myndigheter må raskt må på banen.