foto
Kronikkforfatterne er Berit Høyem og Ivar Sognli, eiere av Rognli (i rød ring). De reagerer sterkt på planene for utbygging på den såkalte gartneritomta, til venstre for dem i bildet. Foto: Espen Bakken

Riksantikvaren og kommunen settes på prøve på Lade